Tuesday, January 25, 2011

गंध (Gandh)एकमेकांशी संबध नसलेल्या तीन गोष्टींचा सांगाडा म्हणजे "गंध". फक्त एकच गोष्ट या तिन्ही गोष्टींना  बांधून ठेवते तो म्हणजे "गंध". ज्या सिनेमात नक्की काय सांगायचय याचा गंध शेवटपर्यंत आणि त्यानंतर देखील लागत नाही तो सिनेमा म्हणजे गंध. आता सिनेमा कसा आहे हे या तीन ओळीवरून लक्षात आलेच असेल. पण आता गंध मध्ये नक्की काय होते हे थोडक्यात बघा.


गंध म्हणजे वास. चांगला किंवा वाईट वास म्हणजे पुस्तकी भाषेत गंध. तर या सिनेमात एकूण तीन गोष्टी आहेत.

पहिली गोष्ट, वीणाची. वीणा एक २४ वर्षाची लग्नाळू मुलगी. हिला बघायला खूप म्हणजे खूप मुलं येतात. पण सगळी मुलं हिला नकार देतात. अतिशय धार्मिक असलेले हिचे आईवडील खूप काळजीत पडतात. वीणाला सारखी सारखी मुलं बघून आता कंटाळा आलेला असतो. ही स्वप्न रंगवत असते कि हिला पण कोणीतरी भेटेल, ज्याच्या प्रेमात हि पडेल आणि तो देखील तिच्या प्रेमात. तर अशी ही वीणा नोकरी देखील करत असते एका कॉलेज मध्ये. एक विद्यार्थी, मंगेश नाडकर्णी, हा दुरून येताना देखील एक "गंध" आणतो. तर या गंधामुळे हि याच्या प्रेमात पडते. तो एक चांगला चित्रकार असतो. पण त्याला सांगण्याची हिची हिम्मत होते नाही. शेवटी त्या दोघांचे पुढे काय होते हे या गोष्टीत बघा. लग्नाची मुलगी या गोष्टीमध्ये.

दुसरी गोष्ट आहे "औषध घेणारा माणूस". या गोष्टीमध्ये सारंग नावाचा एक फोटोग्राफर असतो. त्याचे त्याच्या बायकोवर निरतिशय प्रेम असते. हिचे नाव रावी. पण रावी त्याला दीड वर्षापासून सोडून गेलेली असते. कारण सारंग हा HIV+ असतो. बायको सोडून गेल्यानंतर, घरात फक्त मोलकरीण येते. ती सैपाक, कपडे, झाडू, सगळे म्हणून सगळे करते. हिला माहितीच नसते, कि सारंगचे लग्न झाले आहे. एक दिवस सारंग सांगतो कि आज तू पालक पनीर, पुलाव आणि गाजर हलवा कर. आणि २ माणसांचा कर. कारण आज माझी बायको मला भेटायला येणार आहे. ठरल्याप्रमाणे रावी घरी येते. रावीला घरात आल्यापासून सारखा एक घाण "गंध" येत असतो. पण कसला वास हे कळत नाही. ती सारंगला विचारते कि तुला येतोय का वास?  पण सारंगला येत नाही. रावी आणि सारंगला त्यांनी घालावेलेले बरेचसे क्षण या भेटीत आठवतात. पुढे काय करायचे याचे प्लान पण करतात, सगळ्याच गोष्टी या गंधामुळे फिसकटतात. आणि हा सारखा येणारा गंध, रावीच्या डोक्यातून (नाकातून) जात नाही. शेवटी रावीला सापडतो का तो दुर्गंध, हे बघा गंध मधील दुसऱ्या गोष्टीत.


तिसरी गोष्ट आहे बाळाच्या गंधाला आसुसलेल्या एका स्त्रीची. कोकणातील गोष्ट. जानकीच्या नणंदेचे (ललिताचे) दिवस भरले आहेत. हे ललिताचे दुसरे बाळंतपण असते. पहिला मुलगा राघू ७-८ वर्षाचा असतो. ललिताच्या कळा सुरु होतात, त्यामुळे सुईण लक्ष्मीला बोलावणे धाडतात. लक्ष्मी येते खूप धो धो पाउस पडत असताना. त्यात जानकीला वेगळे बसायला लागते. बाळंतपणाची धांदल उडालेली त्यात हिचा विटाळ, त्यामुळे जानकीची सासू वैतागते. ललितावर जानकीचे खूप प्रेम असते, तसेच राघूला पण मामी बद्दल प्रेम असते. जानकीला मदत करता येत नाही, त्यामुळे नक्की काय होतंय, याची काळजी आणि नुसत्या एका कोपर्यातून चौकश्या करीत बसते. त्यात सासूचे टोमणे ऐकते, कारण हिला अजूनही मुल झालेले नसते. त्यामुळे बाळाच्या गंधाला आसुसलेल्या जानकीची हि गोष्ट "बाजूला बसलेली बाई" या गोष्टीत बघायला मिळते.

सिनेमातील तीनही गोष्टी स्वतंत्रपणे बघितल्या तर चांगल्या आहेत. पण सिनेमात एकत्र गुंफल्या गेल्या नाहीत. पूर्वी दूरदर्शन वर असलेल्या मराठी सीरिअल मधील काही गोष्टी एकत्रित करून सिनेमा केला आहे कि काय असा वाटते. बर तिन्ही गोष्टी एकाच कालखंडातील आहेत असे म्हणवत नाही. पहिल्या गोष्टीत पुण्यातील एक कॉलेज दाखवतात, पण तिथे टाईपरायटर वर टाईप करणारी, वीणा, तर एकदम HIV+ असलेला माणूस, आणि मग एकदम कोकणातील सुईणीच्या जमान्यातील गोष्ट.

हे कालखंड नीट जमले आहेत असा वाटले नाही. म्हणजे काहीतरी एकमेकांशी संबध ठेवायला हवा होता असे वाटले. तिसऱ्या गोष्टीत तर बाजूला बसलेली बाई याचा अर्थ कळायलाच फार वेळ लागला. कारण एकदम HIV च्या जगातून विटाळशी झाल्यामुळे वेगळे बसण्याच्या संकल्पनेत जाणे जरा कठीण वाटले. कितीतरी वेळ बाजूला बसलेली बाई म्हणजे, वाटत होते, कि बस मधून प्रवास करताना, बाजूला बसलेल्या बाईची गोष्ट सांगणार आहेत कि काय. प्रत्येक गोष्टी मध्ये चांगले कलाकार घेतले आहेत, त्यामुळे त्यांच्या अभिनय चांगलेच आहेत. पण पहिल्या गोष्टीत जरा, ओवर अक्टिंग केल्या सारखी वाटते.

सिनेमा कंटाळवाणा आहे असे म्हणता येणार नाही, पण कशाकशाचा गंध लागत नाही हे मात्र खरे. गंध मला लागला नाही, तुम्हाला याचा काही गंध लागला असेल तर कृपया तुम्हाला समजलेले गंध इथे अभिप्राय म्हणून लिहा.
हा सिनेमा बघितला असल्यास किंवा माझ्या लिखाणावर तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर लिहा.

Three disjoint stories with a vague common link between them is attempted in the movie "Gandh" meaning smell / odour. Smell is the only loose string between the stories, but fails to convey that well till the end of the movie. The opening lines in the review would give you a flavor of what to expect in this movie. So here is a brief...

Smell could be any type, pleasant or intolerable. So there stories involving the scent in some way.

The first one is of a young girl called Veena. She is a typical middle class girl form core Pune city of 24 years age. Her parents are trying for her marriage, she has seen several boys, but none of them selects her as their mate. Both her parents are worried over her marriage. Veena is fed up of the ritual of seeing boys every now and then. She is always dreaming of a person, who will meet her by chance and both will fell for each other. Veena is working as a Clark and typist in an Arts college. There is an student called Mangesh Nadkarni, who brings very nice fragrance even from a distance. Because of this, Veena falls for him. He is a very good artist and is studying on some scholarship. Watch the first section of the movie Gandha to see if Veena conveys her feelings and Mangesh reciprocates it or not in the section "Lagnachi Mulagi" or Bride to be.

The second section is called "Aushadh Ghenara Manus" or Man on Medicine. This is a story of a photographer called Sarang. His wife is Raavi. He loves his wife very much. But Raavi has left him about a year and half, the reason appears to be HIV+ Sarang is HIV+. Since then, there is a maid working in his house, who takes care of the household chores like cleaning, cooking and even preparing his dosages of medicines. She is not even aware that Sarang is married. She is surprised to hear Sarang requesting her to make a very good menu of Palak Paneer, Pulav and Gajar Havla for two. He tells her that his wife is coming over to visit him. Raavi comes over as decided, but she is bothered by some foul smell since she enters the house. She enquirers about it, but Sarang is not getting it and is unaware about it. They spend some nice moments lost in the sweet memories of their past, but Raavi is disturbed of the foul smell every once in a while. Watch the second part to see of Raavi find about the foul smell or not.

Third story is about a loving lady craving for sweet scent of a new born baby. This is story form Konkan, a lady called Janaki. Her sister-in-law Lalita is expecting a baby any day. She already has 7-8 years old son called Raghu. Right at the time of delivery, it is raining very heavily. Lakshi the midwife comes in time to help them. But Janaki is unable to help them at all due to the custom of sitting aside due to monthly problem. Janaki's Mother-in-law is upset due to this. Janaki is not able to help for next 5 days even though she really wants to. Lalita and Raghu both love Janaki very much, but she is bound to the customs and not able to touch any work but to inquire about Lalita from a corner of the house. This is the last story called "Bajula basaleli Bai" or the woman sitting aside.

The three stories are good on their own like a TV serial episodes, but they do not come together well as a single movie. The time periods seen to be different in the sense the typewriters in one story, the HIV+ case in the next and again the Midwife and no telephones in the last one. There are renowned artists in all three sections and they have rightly justified the roles they have played, which make the movie good, only missing thing is inability to relate all three in a string to make a single movie.

In general the impression of the movie is not totally bad. So I would like to request the readers that of you have made sense to the linkage among the story, please let us know through your comments.


Cast

 • Amruta Subhash अमृता सुभाष
 • Jyoti Subhash ज्योती सुभाष
 • Sonali Kulkarni सोनाली कुलकर्णी
 • Milind Soman मिलिंद सोमण
 • Neena Kulkarni नीना कुलकर्णी
 • Yatin Karyekar यतीन कार्येकर
 • Girish Kulkarni गिरीश कुलकर्णी
 • Chandrakant Kale चंद्रकात काळे
 • Mihir Mahajani मिहीर महाजनी
 • Prem Sakhardande प्रेम साखरदांडे
 • Vidula Javalgikar विदुला जवळगिकर
 • Anila Date अनिता दाते
 • Seema Deshmukh सीमा देशमुख
 • Leena Bhagwat लीना भागवत
Director
 • Sachin Kundalkar सचिन कुंडलकरLink to watch online

Tuesday, January 11, 2011

99 Part Fact. Part Fiction. Pure Funसचिन आणि झरामूद असे दोघे मित्र सीम कार्डाचे डुप्लिकेट कार्ड करण्याचा धंदा करत असतात. सीम कार्ड सॉफ्टवेअर वापरून डुप्लिकेट करायचे आणि मग कितीही फोन केले तरी, तुम्हाला काहीच बिल न येत, ओरिजिनल फोन ज्याच्या नावावर असेल त्याला खूप बिल येत असे. या धंद्यात ओळखीच्या माणसाला कार्ड डुप्लिकेट करून द्यायचा नाही असा यांचा दंडक होता. पण एकदा, यांनी एका ग्राहकाला कार्ड दिले, त्याने खूप फोन केले आणि फोनचे बिल ९ लाख आले. त्यामुळे टेलेफोन कंपनीने या दोघांच्या विरुध्ध तक्रार नोंदवली. पोलीस यांच्या मागे लागले, पोलिसांना चुकविताना, यांनी एक नवीन कोरी मर्सिडिस पळवली पण ती गाडी या दोघांना चालवता न आल्याने तिचा जबरदस्त अपघात झाला. अर्थात हे दोघेहि वाचले पण गाडीचा अगदीच चक्काचूर झाला. आता या दोघांच्या नशिबाने, ही गाडी नेमकी एका भाईची होती.

या भाईला सगळे जण एजीम म्हणत असतात. सचिन आणि झारामूद पोलिसांचा ससेमिरा तर टाळतात, पण एजीम त्यांना पकडतो. त्यांना म्हणतो कि माझे खूप नुकसान झाले आहे, त्याची भरपाई म्हणून तुम्हाला माझ्यासाठी पैसे वसुलीचे काम करावे लागेल. दोघांना पण हे काम काही आवडत नाही, पण काय करणार. यांच्या कडे दुसरा काहीच उपाय नसतो.

असेच पैसे वसूल करायला यांना दिल्लीला पाठवण्यात येते. दोघेही मस्त छान हॉटेल मध्ये राहतात. हॉटेल मध्ये काम करणारी मनेजर पूजा सचिनची चांगली मैत्रीण होते. सचिनचे एक स्वप्नं असते की एक खूप छान कॉफी जॉईंट उघडायचा. तो त्याचे स्वप्नं पूजाला सांगतो आणि तिला पण त्यातल्या भागीदारीत इंटरेस्ट असतो. पण हे सगळ करायला पैसे नसतात. आणि आता तर दुसऱ्यासाठी पैसे गोळा करायला बाहेर जाणे इतकाच उद्योग झालेला असतो.

असेच पैसे गोळा करायला ते एकदा राहुल नावाच्या व्यक्तीकडे जातात. आता या राहुलची वेगळीच स्टोरी असते. राहुलची एक थेयरी असते. की सगळ्यांचे नशीब सारखेच असते. पण पुढे काय होणार आहे हे जर का तुम्हाला मिळणाऱ्या संकेतांवरून तुम्ही निर्णय घेतले तर तुमचे नशीब बदलू शकते. आणि असे संकेत सारखे मिळत असतात. याला भारताच्या क्रिकेट टीमवर बेटिंग करायला खूप आवडत असते. त्याची बायको त्याच्या बेटिंगच्या सवयीवरून आणि त्याबाबत तिच्याशी फसवणूक केल्यावरून सोडून जाते. हा एका सॉफ्टवेअर कंपनी मध्ये नोकरी करत असतो. पण बेटिंग मुळे कफल्लक झालेला असतो.

बेटिंग करण्यासाठी पैसे हवे असतात म्हणून हा एजीम कडे जातो, पैसे हरतो आणि मग एजीम त्याच्या कडे सचिन आणि झरामूदला पाठवतात. इथेच या तिघांचे सूर जुळतात. तिघेही तसे बघितले तर चांगल्या मनोवृत्तीचे असतात. पण परिस्थितीमुळे आणि काही वाईट सवयींमुळे या सगळ्या लफड्यात अडकलेले असतात. शेवटी राहुल या दोघांना पटवतो की जर आपण क्रिकेट मध्ये बेट लावली तर सगळे पैसे परत मिळवू शकू आणि मग आपण पुढे हे सगळे वाईट धंदे सोडून देऊन सुखाने आयुष्य जगू. मग पुढे या तिघांना यश येते का? त्यात काय अडचणी येतात ? हे बघा "९९ पार्ट फक्त पार्ट फिक्शन प्युअर फन मध्ये.

सुरवातीला या सिनेमात नक्की काय चाललाय ते समजत नाही. पण सिनेमा नंतर ग्रीप घेतो. बोमन इराणी सगळ्यात बेस्ट. सिनेमा बघायला हरकत नाही असा आहे, पण बघावाच असा निश्चित नाही. महेश मांजरेकर तितकासा प्रभाव पाडू शकलेला नाही. काही काही ठिकाणी तर याची अक्टिंग अगदीच फालतू वाटते. प्युअर फन असे जरी टायटल असले, तरी सिनेमा इतका काही विनोदी वाटला नाही. म्हणजे निखळ मनोरंजन झाले नाही.

तुमच्या प्रतिक्रिया अवश्य लिहा.Sachin and Zaramud are two childhood friends now running a duplicate SIM cards business. The business model involves duplicating a working SIM card using some software and hardware tools and to sell to customers. They will use the SIM to make any number of phone calls without any charge and the calls will be billed to the original phone owner. The business is going on very well and they are enjoying it. One of the rules they had in business was not to sell these cards to strangers. But one day thinking of making more money, they sell a card to a stranger. He made unlimited calls to foreign countries and the bill amount came out to be 900 thousand rupees. The customer gave a written complaint to police and the company. Police started looking for people behind this fraud, and reach the shop from where Sachin and Zaramud are operating the business. In the process of destroying the stuff and running away, they steal a new Mercedes Benz car. Since both of them did not know driving well, they meet with an severe accident. Both of them survive, but the car is damaged beyond repairs. This car belonged to a local Bhai (Underworld Mafia)

This Mafia is called AGM by all the underworld. Now Sachin and Zaramud are hiding from Police, but AGM manages to catch them. He makes a deal with them, rather than killing them for the damage of his Mercedes, he will have them work for him. Their job will be to recover money for AGM from his non paying client using whatever means they need to use. Both of them hated the deal, but they had no choice. This becomes a question of life and death for them.

For one such money recovery, AGM sends them to Delhi. There both of them stay in a good hotel, using AGMs credit card. Sachin makes friendship with one of the hotel employees called Pooja. Sachin has a long time dream of opening a big coffee joint, where people will not only come for coffee but for hanging out with friends and loved ones. They will be served variety of coffees and snacks. Pooja likes the dream and shows interest in partnering with him for this. But unfortunately Sachin is stuck with money recovery for some other person and for the time being had no way out of all the situation.

They reach an interesting client Rahul. He has huge debts from AGM and several others. He is working as manager for a company, but had a habit of gambling and baiting. His wife has left him due to his habit, and he is trying hard to patch up with her. Interesting thing about him, was a theory he is following. He says everyone comes with the same amount of luck. But in gambling, you have to rely on the signals that you receive from the surroundings. If one is wise enough, he takes decisions looking at the signals and can change the luck and make lot of money. He enjoys baitng on Indian Cricket Team a lot.

Once while in Mumbai, he needed some money urgently for baiting and he lands up borrowing it from AGM. Unfortunately he looses that bait and now owes big money with interest to AGM. That is the reason Sachin and Zaramud and sent to Delhi by AGM. All the three people are without any criminal nature, but are into these things due to destiny. They start getting together well, and Rahul convinces them about his big plan. He proposes to play a big bait on the upcoming cricket match and win big money. They all can pay back the required amount to respective people and can get free to live their lives as they want. They all are desperately looking forward to get their lives on track and live a truthful life. Can they really do it ? Do they face with lot of difficulties ? Are they able to survive them ? Do watch in Hindi movie 99 Part Fact, Part Fiction Pure Fun.

Initially the movie is very confusing. It takes a while to really get a grip over the happenings and the story line. Boman Irani is good but Mahesh Manjrekar fails to make a good impact on this movie. Soha Ali Khan does not have much role. Most other actors seem to be new faces, not much established. The movie is okay and good pass time, but not of must watch category. Though the title says pure fun, it is not really very funny.Do write your comments.

Cast


Direction


Movie DVD

Tuesday, January 04, 2011

बोक्या सातबंडे (Bokya Satbande)


बोक्या उर्फ चिन्मयानंद सातबंडे हा एक खूप हुशार, पण उद्योगी मुलगा असतो. त्याचे वडील प्रदीप, आई वैशाली, आजी इंदिरा आणि मोठा भाऊ विजू उर्फ विजयेंद्र हे एका मोठ्या हौसिंग सोसायटीत राहत असतात. वडील एका कंपनीत मॅनेजर असतात, आई एका सामाजिक संस्थेत व्यवस्थापिका म्हणून पार्ट टाईम नोकरी करत असते, भाऊ कॉलेजमध्ये शेवटच्या वर्ष्याला असतो. बोक्या हा सगळीकडे बोक्या म्हणून प्रसिध्ध असतो, पण त्याची आजी मात्र त्याला चिन्मयानंद म्हणून हाक मारत असते. बोक्या हा सगळ्या मुलांचा म्होरक्या असतो. पण हा मनाने अतिशय चांगला असतो. त्याला कोणाचेही दुख बघवत नाही, त्यांचे दुख सोडवण्यासाठी त्याला कायम काहीतरी करायचे असते. आणि त्याचे सारखे काही ना काही उद्योग सुरु असतात. कधी कोणाला मदत कर, कधी एखाद्या प्राण्याचे प्राण वाचव, असे उद्योग तर सतत सुरु असतात.

तर असेच एकदा सगळी मुलं क्रिकेट खेळत असताना त्यांचा बॉल पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भेलवंडी आजी आजोबांकडे जातो. हे भेलवंडी आजी-आजोबा सोसायटीत खूप कुप्रसिध्ध असतात, सगळ्यांचा मते हे आजी आजोबा खूप खडूस. रागीट आणि कोणातच न मिसळणारे आहेत, त्यांच्या वाटेला कोणीच जात नाही. आता बॉल त्यांच्या घरी गेल्याने सगळ्या मित्रांमध्ये चर्चा होते कि त्यांच्या घरी कोण जाणार/ शेवटी सर्वानुमते असे ठरते कि बॉल आणायला बोक्या जाणार. बोक्या त्यांच्या घरी जातो आणि त्याच्या लाघवी स्वभावाने तो त्या आजी-आजोबांचे मन जिंकून घेतो. त्यांना भेटल्यावर बोक्याच्या डोक्यात सारखे भेलवंडी आजी- आजोबांचे विचार मनात येतात. त्यांचा मुलगा वसंता अमेरिकेत असतो. त्या मुलाने अमेरिकन बाईशी लग्न केलेले असते. त्याला एक मुलगा असतो देवेन नावाचा. देवेनला मरण्यापूर्वी एकदा तरी भेटता यावे असे या दोन आजी-आजोबांना वाटत असते. आता या आजी-आजोबांचे हे स्वप्नं बोक्या कसे पूर्ण करतो बघा "बोक्या सातबंडे" मध्ये.

या सिनेमामध्ये बोक्याची अजून १ गोष्ट आहे ज्यामुळे बोक्याला एक मोठे पारितोषिक मिळते व त्या पारितोषिका मुळे, त्याला जीन्हेवाला जायला मिळते. तर अश्या बोक्याच्या गोष्टी या सिनेमात आहेत. लहान मुलांना हा सिनेमा नक्कीच आवडेल. मोठ्यांना पण बघण्यासारखा सिनेमा नक्कीच आहे. सिनेमातील संवाद चांगले आहेत. एकूण सिनेमा बघावा असा आहे. बोक्याची दुसरी गोष्ट जरी जरा अशक्य आहे असे वाटत असली तरी,त्या गोष्टीमागील उद्देश खूपच चांगला असल्याने या अशक्य गोष्टीकडे कानाडोळा करू शकतो.

सिनेमातील सगळेच कलाकार छान आहेत. सगळ्यात जास्त आवडलेले म्हणजे भेलवंडी आजी-आजोबा. ते दोघेही म्हातारे खूप छान आहेत. आजोबा तर दिलीप प्रभावळकर आहेत, त्यामुळे त्यांच्या कामाबद्दल तर प्रश्नच नाही. पण त्या आजी देखील खूप गोड आहेत. सिनेमा सहकुटुंब बघायला हरकत नाही. तुम्ही हा सिनेमा बघितला असल्यास, अथवा, माझ्या लिखाणावर तुमच्या काही प्रतिक्रिया अवश्य द्या.
 
 

 Chinmayanand aka Bokya Satbande is a very bright and creative kid. His dad is Pradeep, Mother Vaishali, Grandmother Indira and big brother Vijau aka Vijayendra are staying in a big apartment complex with more than 100 apartments. His father is Manager in a company, Mother is working as administrator in an social organisation, and brother is a college student. Everyone calls him Bokya except his grandmother who makes it a point to call him Chinmayanand. Bokya is a born leader and leads group of his friends in many activities. He is very good by nature and can never see anyone in pain. He always strives to help anyone in trouble. He is always busy with helping someone or the other.

One of such weekend days, while playing cricket, the ball is hit high by a batsman and enters the balcony of an old couple's home. The couple Bhelwandi's are known to be difficult to talk to and angry. These people never socalise with anyone in the apartment complex and hardly anyone visits them ot talks to them. THe cricket team is in trouble and on discussion decides and nominates Bokya to retrieve the ball for Bhelwandi family. Bokya manages to convince Bhelwandis to hand over the ball with his personal skills without much trouble. But he can not take them off his mind. Bhelwandi couple has only one son Vasant, who has married an American and is settles in US. He has one son Deven, who is about 20 years old, but the grandparens have never seen him. Both of them are ore than eager to meet Deven someday, and hoping that the day comes in their life before they die. Now Bokya has this thing always in his mind, how to make Bilwandi couple's dream come true. He manages to that, and one should watch the movie to see how he does it.

There is one more interesting story about Bokya in the movie, which wins him big honors. Bokya is a very lovable character due to his caring nature. This is shown very well throughout the movie with small but creative incidences in the movie. Definitely worth watching for all, specially children will love it and connect to it more.

Overall movie is very good. His encouraging father, his proud but cautious mother, loving Grandmother and supporting brother all have really acted well. Deelip Prabhavalkar as Mr. Bhilwandi is very good. Please do write your comments on the movie as well as our review.Cast
 • Aryan Narvekar आर्यन नार्वेकर
 • Dilip Prabhawalkar दिलीप प्रभावळकर
 • Jyoti Subhash ज्योती सुभाष
 • Vijay Kenkre विजय केंकरे
 • Shubhangi Gokhale शुभांगी गोखले
 • Chitra Navathe चित्रा नवाथे
 • Madhavi Juvekar माधवी जुवेकर
 • Alok Rajwade अलोक राजवाडे
 • Nisha Satpute निशा सातपुते
 • Anjali Bhagwat अंजली भागवत

Director
 • Raj Pendurkar राज पेंडुरकर

  Link to watch online