Tuesday, April 26, 2011

शापित (Shapit)अमन कॉलेज मध्ये जाणारा एक तरुण मुलगा असतो. एकदा मित्राकडे पार्टीला गेला असताना तिथे त्याला काया नावाची मुलगी भेटते. पहिल्या नजरभेटीतच दोघे एकमेकांच्या प्रेमात पडतात. आई वडिलांना न सांगताच अमन कायासाठी एक अंगठी आणतो आणि तिच्या हातात घालतो. घरी गेल्यावर आई वडिलांना आपल्या निर्णयाबद्दल सांगायचे असे ठरवून ते निघतात, रस्त्यात त्याला एक भूत दिसते आणि त्या भुताच्या अंगावरून गाडी जाते व ती उलटते. त्यात काया बेशुद्ध पडते. अमनला कुठे खरचटत देखील नाही. कायाच्या घरी तिच्या अपघाताची बातमी कळते व ते तातडीने दवाखान्यात येतात. तिथे तिच्या हातात अंगठी बघून वडील चपापतात. आता आपली मुलगी मोठी झाली आहे आणि  त्यांनी दडवून ठेवलेले गुपित तिला सांगायलाच पाहिजे याची जाणीव होते.

तर हे गुपित म्हणजे, कायाच्या घराण्याला मिळालेला शाप. कायाचे वडील हे एका राजघराण्याचे वंशज असतात. ३५० वर्षापूर्वी त्यांचे पूर्वज एक राजघराणे असते. तर या राजाचा भाऊ हा एक स्त्रीलंपट म्हणून प्रसिद्ध असतो. तर हा भाऊ एकदा एका मुलीला नदीवर बघतो आणि मग त्याचे त्या मुलीवर नजर पडते. आता या मुलीवर अत्याचार करायचा असे म्हणून तो तिला राजवाड्यात घेऊन येतो. ती मुलगी खूप गयावया करते पण काहीच उपयोग होत नाही. त्यामुळे शेवटचा उपाय म्हणून हि गच्चीवरून उडी मारते आणि तिचा अंत होतो. हे ऐकून राजा खूप घाबरतो कारण त्याला महिती असते कि हि मुलगी त्यांचे आचार्य सच्चिदानंदची आहे. सच्चिदानंद खूप रागावतात आणि रागाच्या भरात राजाला शाप देतात कि तुझ्या पुढील पिढीतील कुठलीही मुलीचे लग्न होणार नाही. कारण माझ्या मुलीचे २ दिवसाने लग्न होते आणि तिला ते सुख मिळाले नाही त्यामुळे तुमच्या पुढील पिढीतील कुठल्याही मुलीला हे सुख मिळणार नाही. हा शाप ऐकून राजा खूप दुखी होतो पण या शापातून मुक्तता मिळणे कठीण असते.

तर असा हा शाप कायाचे कुटुंब भोगत असते. आजवर यांच्या कुटुंबातील कुठल्याही स्त्रीचे लग्न झालेले नसते. कायाला हि बातमी कळल्यावर तिला काहीच सुचेनासे होते. अमनचे आईवडील कायाच्या आईवडिलांशी बोलायला येतात पण ते सांगतात कि आम्हाला तिच्या सुखापेक्षा तिचे आयुष्य जास्त महत्वाचे आहे त्यामुळे आम्ही तुमची मागणी स्वीकारू शकत नाही. अमनचे काया वर निरातिशय प्रेम असल्याने तो मात्र हे सहन करू शकत नाही. त्यामुळे तो ठरवतो नक्की काय शाप आहे तो शोधून काढायचा, हे भूत कुठले आहे, त्याच्या नायनाट कसा करता येईल हे शोधायचे.

यासाठी त्याचा मित्र त्याला मदत करतो. तो त्याला प्रोफेसर पशुपतीकडे घेऊन जातो आणि सांगतो कि हा प्रोफेसर परानोर्मालचा म्हणजे भूत-खेताचा अभ्यास करतो. प्रोफेसर म्हणतो कि तुझ्या मागे लागलेले भूत काही साधे सुधे नाहीये. त्यामुळे तू आपला घरी जा त्या मुलीचा नाद सोडून दे. पण अमन काही ऐकत नाही. तो एक खूप मोठा पराक्रम करून पुन्हा प्रोफेसरला भेटायला येतो आणि शेवटी प्रोफेसर या दोघांबरोबर भुताचा शोध घ्यायला तयार होतो. शेवटी भूत त्यांना भेटते का? सच्चिदानंदाचा शाप कुणाच्या रुपात या कुटुंबाला त्रास देत असतो हे बघा "शापित" मध्ये.

सिनेमा बऱ्यापैकी कंटाळवाणा आहे. काही अनिमेशन चांगली आहेत. पण सिनेमात काही खूप दम आहे असे वाटत नाही. एकूण गोष्ट काहीतरी करून भूतापाशी आणून ठेवली आहे असे वाटते. शिवाय जेव्हा पुरातन काळातील गोष्ट सांगत असतात तेव्हा एक गाणे आहे. त्या गाण्याचे संगीत अगदी आजच्या काळातील आहे. अगदी त्या गाण्यातील कलाकारांचे वेश देखील आजच्या काळातील आहे. म्हणजे ३५० वर्षपूर्वी असलेले वेश आणि आता असलेले वेश याचा अजिबात ताळमेळ घातलेला नाहीये. हा सिनेमा बघावा असे मी अजिबात म्हणणार नाही. सिनेमा बघताना भीती देखील फार वाटत नाही. कलाकारांचे अभिनय पण यथातथाच आहेत.

माझ्या लिखाणावर किंवा तुम्ही हा सिनेमा बघितला असल्यास इथे अभिप्राय जरूर द्या.

Aaman is a college student for a well to do family. Once in a party he meets Kaaya and they are both in love at first sight. Aaman buys a ring for Kaaya and she accepts it with pleasure. They decide to tell it to their parents on returning home. On the way back while driving the car they see a ghost right in the middle of the road. As the car touches the ghost, it turns turtle and Kaaya is unconscious in the accident. Her parents rush to hospital and see Kaaya. Her father is shocked to see a ring in her hand. He realizes that his daughter has grown up and it is finally time to tell her the secret.

There is a curse that is on Kaaya's family. Her family is actually a royal family. For more than 300 years back this curse is causing problems in the family. This started with king who was very courageous and strong. He was also very gentle and responsible king. But his brother was a womanizer and infamous for his deeds. One day he sees a girl on the river and falls for her. He manages to bring her in the palace with bad intentions. The girl pleads to leave her alone, tries to scare him, fight with him and finally commits suicide by jumping out of the palace window in the courtyard. The king finds this out and when he realizes that this girl is daughter of Sacchidananda, he gets really scared. Sacchdainand is a very renowned yogi and learned man, with powers. On learning about the death of his daughter, he comes to the palace fuming with anger. The king tries very hard to convince him, but in anger he curses the the kings family that for generations together in his family no girl can survive if married. The reason being his daughter who died, was supposed to get married in a couple of days. The king is devastated with this, but there is no other go for him.

So this was the kind of curse Kaaya's family is suffering and no girl in her generations together could marry and live after that. Aaman's parents visit Kaaya's parents to convince them for this wedding, but they flatly refuse telling them that they are more concerned about her living than her married life, and politely refuse the proposal. But Aaman is in deep love with Kaaya and is not able to think anything without her. He decides to investigate more about this curse and if there is some way out of this. Basically he wants to save Kaaya family from all this things.

Aaman's real close friend agrees to help him in his mission which has become like life mission for Aaman. He is ready to die for it, rather than living without Kaaya. They quickly find out that there is a Prof. Pashupati, who has done lot of research in paranormal life and ghosts etc. On meeting Dr. Pashupati, he totally discourages Aaman and send him home saying this is very dangerous task and he should totally forget about it both the ghost and Kaaya. Aaman is not convinced at all and decides to prove himself to Professor so that he will help him in his mission. He performs a daredevil act with known ghosts and is able to convince Pashupati that he is serious and capable. That is where the mission starts and we need to watch the movie to understand where all this search leads them in the movie Shaapit.

The movie is fairly boring, with an exception of few of the animations. The story is not really very intriguing, and seems like it is stretched towards a ghost. There are some bloopers like a song sequence in the historical time, has a very contemporary dance, costumes and music. In short the movie is not really worth watching unless you are hardcore fan of ghost stories. All the artists are new and not as good.

Do write your comments about the review and about the movie if you have seen it.

Cast
 • Aditya Narayan आदित्य नारायण
 • Shweta Agrawal श्वेता अग्रवाल
 • Shubh joshi शुभ जोशी
 • Natasha Sinha नताशा सिन्हा
 • Murali Sharma  मुरली शर्मा
 • Nishigandha Wad निशिगंधा वाड
 • Neha Bam नेहा बाम
 • Sunny hinduja सनी हिंदुजा
 • Rahul Dev राहुल देव
Direction
 • Vikram Bhat विक्रम भट
Movie DVD

Tuesday, April 12, 2011

आय हॅव फाऊंड इट - I have found it (kandukondain kandukondain)


सौम्या, मीनाक्षी, कमला अश्या तिघी बहिणी, त्यांची आई पद्मा आणि अंथरुणाला खिळलेले आजोबा यांच्या बरोबर तामिळनाडू मधील एका छोट्याश्या गावात राहत असतात. सौम्या हि सगळ्यात मोठी बहिण आजोबांची प्रॉपर्टी व्यवस्थित सांभाळत असते. आजोबा खूप श्रीमंत असतात. त्यांचे खूप मोठे घर असते, त्यांनी एक खूप सुंदर देऊळ देखील बांधले असते, शिवाय त्यांची एक मोठी शिक्षणसंस्था असते. सौम्या तिथेच प्रिन्सिपॉल म्हणून काम बघत असते. मीनाक्षीचे शिक्षण झालेले असते आणि तिला गाण्याची आवड असते. कमला अजून शाळेत जात असते. पद्मा म्हणजे या तिघींच्या आईने तिच्या वडिलांच्या इच्छेविरुध्ध पळून जाऊन लग्न केलेले असते. त्यामुळे वडिलांचा तिच्यावर राग असतो. पद्माला एक भाऊ असतो साई, तो अमेरिकेत असतो. वडिलांची तब्येत बिघडते, भाऊ यायला नकार देतो , तेव्हा पद्मा सगळे विसरून वडिलांची सेवा करायला घरी येते. वडिलांची तब्येत इतकी बिघडते, कि ते नीट बोलू देखील शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांचा पद्मावरील राग गेला आहे हे समजायला मार्ग नसतो.

तर अश्या कुटुंबामध्ये, सौम्याचे एकदा लग्न ठरते. मुलगा अमेरिकेचा असतो. साखरपुडा करण्यासाठी तो येत असताना, तो आत्म्यहत्या करतो. सगळ्यांना वाटते, की हिच्याशी लग्न ठरले म्हणूनच त्याने आत्म्यहत्या केली. त्यानंतर जी पण मुलं हिला बघायला येतात त्यांना काहीना काही तरी होते. त्यामुळे हिच्या पत्रिकेत काहीतरी ग्रह वाईट आहेत, त्यामुळे हिचे लग्न ठरत नाही असा आईचा ग्रह झालेला असतो. त्यावरून जेव्हा जेव्हा हिला बघायला मुलं येतात आणि त्यांची बोलणी फिसकटतात तेव्हा तेव्हा आई हिच्या नशिबाबद्दल बोलते.  एकदा मुलगा बघायला येणार म्हणून सौम्या तयार होते, आणि दार उघडते तर मनोहर म्हणून एक सिनेमा स्क्रिप्ट लिहिणारा, घर शुटींग करायला देणार का म्हणून विचारायला येतो. यांना वाटते की हाच मुलगा आहे. आणि त्या कन्फुजन मध्ये मनोहरला समजते कि हिचे लग्न ठरत नाहीये. पण पहिल्या भेटीतच त्याला सौम्या आवडली असते. याचे वडील खूप श्रीमंत असतात त्यांचा मोठा उद्योग असतो. त्यांना मनोहर सिनेमात काम करतो आहे हे आवडत नसते. पण मनोहरला तेच आवडते आणि तो वडिलांच्या उद्योगात मदत करत नाही. तो आई-वडिलांना सांगतो कि त्याला सौम्याशी लग्न करायचे आहे पण ते नकार देतात. मग तो ठरवतो कि तो त्याचा पहिला सिनेमा काढेल आणि मगच सौम्याशी लग्न करेल. सौम्याला पण तो आवडू लागतो.

असे दिवस जात असताना, त्यांच्या देवळात एक कार्यक्रम असतो, तो कार्यक्रम बघायला बरेच लोक येतात. तिथेच मेजर बाला पण येतो. याचा एक पाय तुटलेला असतो. श्रीलंकेच्या पीस फोर्स मध्ये गेला असताना त्याचा पाय एका बॉम्बवर पडतो व त्याचा पाय तुटतो. मेजर बालाला मीनाक्षी खूप आवडते कारण तिचे गाणे खूप सुंदर असते. पण मीनाक्षीला बाला आवडत नाही अर्थात तिला त्याच्या बद्दल कणव असते. मीनाक्षीच्या प्रेमाखातर बाला दारू सोडतो, व्यायाम करायला लागतो. बाला मीनाक्षीला गाणं पुढे शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देतो. मीनाक्षीला भारती नावाच्या कवीच्या कविता खूप आवडत असतात ती त्याच्या कविता पद्यात खूप सुंदर म्हणते. मिनाक्षिनी ठरवले असते की ती मुलगा बघून लग्न करणार नाही तर तिचे ज्याच्यावर प्रेम होईल त्याच्याबरोबर ती लग्न करेल. तश्यातच तिला श्रीकांत भेटतो, ह्याचा चीट फंडचा उद्योग असतो. हा दिसायला खूप गोजिरवाणा, बोलायला खूप गोड असतो. त्यामुळे मीनाक्षी त्याच्या प्रेमात पडते. हे बघून बालाला खरंतर खूप दुख होते, पण तो ते मनात ठेवतो आणि विचार करतो कि मीनाक्षीपेक्षा आपण खूप मोठे आहोत त्यामुळे मीनाक्षीने दुसऱ्या मुलाबरोबर लग्न केले तरी हरकत नाही. तिच्या आवाजावर म्हणजे तिचे गाणे ऐकत आपण आयुष्य काढू शकू.

पण नियतीच्या मनात काहीतरी वेगळेच असते. त्यांचे आजोबा मरण पावतात. मरण्यापूर्वी ते सारखे एका पेटीकडे हात दाखवत असतात आणि ती उघडा असे सांगत असतात. पण कोणीच त्यांच्या बोलण्याकडे लक्ष देत नाहीत. त्यांना त्यांच्या अमेरिकेतील मुलाला भेटण्याची खूप इच्छा असते, त्यामुळे ते तेच बोलत आहेत असे सगळ्यांना वाटते आणि त्यांच्या इच्छेकडे दुर्लक्ष केले जाते. वडील गेल्यावर त्यांचा मुलगा साई, बायकोबरोबर परत येतो मग मृत्युपत्राची शोधाशोध सुरु होते. ते मृत्युपत्र कुठे असते व त्यात काय लिहिलेले असते ? सौम्याला तिचा मनोहर मिळतो का ? मीनाक्षीचे कोणाबरोबर लग्न होते ? तिच्या गाण्याचे पुढे काय होते? या सगळ्या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे "I have found it " मध्ये आहेत.

सिनेमा तमिळ आहे. मला तमिळ येत नाही पण तरीही सबटायटल लावून बघितला. सिनेमा मस्तच आहे. त्याची स्टोरी एकदमच समजून येणारी आहे. पण तरीही सिनेमा बघायला छान वाटते. मुख्य तब्बू आणि ऐश्वर्या या दोघी असल्याने हा सिनेमा बघावासा वाटतो. सिनेमातील गाणी तोंडावर घोळत राहतील अशी आहे. ए. आर. रहमानचे संगीत आहेत. जरी ती गाणी काहीच समजत नसली तरी म्हणावीशी वाटतात. दोघीही जणी खूप सुंदर दिसतात. या सिनेमात दोघींनी कुठेही अंग प्रदर्शन केले नाहीये. साडी किंवा पंजाबी ड्रेस मध्ये आहेत. तमिळ येत नसतानाही सिनेमा बघावा असा आहे. घरातील सगळ्या लोकांबरोबर बघण्यालायक निश्चितच आहेत.

तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर लिहा.

Soumya, Minakshi a.k.a. Minu and Kamala are three sisters from a small village in Tamilnadu. They have their mother Padma and old ailing grandfather in the house. Soumya is the eldest daughter, who is taking care of their family property. They have sufficient for making a decent living with spacious house and a small temple in the yard. They also run a school and Soumya is the principal of the school. Minakshi has just finished her studies and is very much into singing. Kamala is a school student yet. 

Padma has married against her fathers wish, and he is still angry with her and not in talking terms with her. He gets sick and Padma's US based brother refused to come back and take care of him. Padma decides to forget her past trouble with dad and goes home to take care of him. Her father is so sick, that he has lost his voice, so she not able to know of he has forgiven her, but still continues to take care of him.

During this time, Soumya gets a relationship proposal from a US based person. But unfortunately on his way back to India for their engagement, this person commits suicide. She gets blames for this incidence. Later on few more proposals get rejected for some reason or another. Finally they all start thinking that her astronomical situation is not suitable. One more incidence of proposal getting fussed out, her mother starts blaming her destiny.

One more time, she is expecting another family to visit them for discussions, she is all ready to receive them. She answers the door knock and there stands Manohar, who is working as a script writer and assistant director of a movie. They are in town for shooting for a movie. And he has come to ask the family if they can rent their house for some time to shoot some sequences for the movie. But they confuse him for the prospective. In all this confusion, Manohar learns about her problems. Manohar has fallen in love at first sight. He is from a very rich family. His father runs a big business, but is unhappy with Manohar, because he is not helping him in the business and has this craze for making movies. He tells his parents about his intentions of marrying Soumya but they flatly refuse. He takes a decision at that moment. He will make his first movie and then marry Soumya. Soumya has also started liking him.

Major Bala is introduced to the family in one of the functions in the temple, He has lost one of his legs in Srilanka while working as peace keeping force. So he is retired from the service and is now running a florist and nursery business in the village. He likes Minakshi very much for her singing talents. Minakshi has sympathy for Bala but not love. For Minakshi's love, Bala stops his drinking habit. He also encourages Minakshi for singing. Minakshi is fond of the famous poet Bharathidasan. Minakshi is a independent person. Looking at Soumya's experiences with marriage, she decided that she will marry a person according to her will and not the traditional way. Minakshi meets Shrikant during this time. He has a business of his own. He is very well behaved and nice looking. He is also interested in poetry. Very soon both of them are in love with each other. Bala is disturbed due to this. But he makes up his mind. He is much elder than Minakshi anyway, so decides to be on his own and live life listening to her songs.

But destiny has her own way. Minakshi's grandfather dies during this time. Before his death, he is always pointing towards a suitcase and telling them to open. As he is not able to talk, no one really understands the meaning of this. They all think he is suggesting them to call his son from US. Finally after his death, his son Sai comes back to India with his wife to perform the rituals. After things settle down a bit they, they started looking for his will. Where did they find the will ? What was in the will ? Did Soumya marry Manohar ? Did Minakshi marry Shrikant? What does Bala do? Could Minakshi pursue her singing? Do watch "I have found it" for the answers.

This is a Tamil movie, and my Tamil language skills are null, but still I enjoined the the movie with subtitles. We enjoyed the movie, Both Tabbu and Aishwarya are good. Songs are really nice and A R Rahman's music is very good. Though I could not get the meaning of the songs, we kept on singing them. The movie is really good family movie and can be enjoined with family.

Do comment about our review.


Cast
 • Aishawarya Rai ऐश्वर्या राय
 • Tabbu तब्बू
 • Mamothy मामुटी
 • Ajit अजित
 • Abbas अब्बास
 • Shreevidya श्रीविद्या 
 • Shamili शामिली
 • Raghuvaran रघुवरन   

Direction
 • Rajiv Menon राजीव मेनन


A bollywood adaptation of Jane Austen's Sense and Sensibility
Movie DVD

Tuesday, April 05, 2011

वॉटर (Water)१९३८ साली भारतात बाल विवाह आणि सतीची प्रथा होती. तर हा सिनेमा त्याकाळातील त्यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे तर चुयीया हि एक ९ वर्षाची मुलगी. जिचे एका ३० वर्षाच्या माणसाशी लग्न झालेले असते. चुयीयाला हे आठवत देखील नसते कि तिचे लग्न झाले आहे. तर तिचा नवरा काहीश्या आजाराने मारतो. आता विधवा स्त्री कडे दोनच पर्याय असतात. एकतर सती जाणे किंवा विधवा म्हणून आयुष्यभर जगणे. ते जगणे पण घरी नाही तर विधवा आश्रम मध्ये जाऊन राहणे. आई - वडील गरीब असतात. ते चुयीयाला विधवा आश्रमामध्ये आणून सोडतात. चुयीयाला काहीही समजत नाही. तिच्या कायम वाटत असते कि आपली आई, आपल्याला इथून कधीतरी घेऊन जाईल.

या विधवा आश्रमाची प्रमुख एक मधुमती नावाची गलेलठ्ठ विधवा असते. ती त्यामानाने दुष्टच असते. ही मधुमती हा आश्रम चालवत असते. पण आश्रमातील सगळी काम शकुंतला म्हणून दुसरी एक विधवाच करत असते. शकुंतला मनाने खूप चांगली असते. मुख्य म्हणजे हिला लिहिता-वाचता येत असते. हिला विधवा प्रथेबद्दल काहीच प्रेम नसते. पण पूर्वी काही दुसरे करणे शक्यच नसल्याने हि बिचारी तिथेच आपले भोग भोगत असते. एक खूपच जख्ख म्हातारी "बुवा" सारखी लाडू मागत असते. ह्या म्हातारीला हिचे लग्न आणि त्यात तिने खाल्लेले खूप मिठाईचे पदार्थ हे आठवत असते. कल्याणी नावाची एक तरुण आणि सुंदर विधवा इथेच राहत असते. हिचेच केस फक्त कापलेले नसतात. हिला जरा चांगली वागणूक मिळत असते. कारण मधुमती आणि गुलाबी नावाचा एक हिजडा हिला पैसे कमवायला जमीनदारांच्या कडे पाठवत असतात. त्यामुळे हीच या आश्रमाची एकमेव पैसा कमावणारी विधवा असते. एकूण सगळ्याच विधवा त्यांच्या नशिबी आलेले भोग निमुटपणे भोगत असतात.

तर अश्या आश्रमात चुयीया आल्याने जरा हालचाल जास्त होते. कारण हि अगदीच लहान असते. चुयीयाची बुवा, कल्याणी आणि शकुंतला बरोबर चांगली मैत्री होती. शकुंतला चुयीयावर मनापासून प्रेम करते तसेच कल्याणी देखील. शकुंतलाचे चुयीयावर आईसारखे प्रेम असते तर कल्याणीचे मोठ्या बहिणीसारखे. कल्याणीकडे एक छोटेसे कालू नावाचे कुत्र्याचे पिल्लू असते. चुयीया या पिल्लाबरोबर खेळत असते. एकदा त्याला गंगेवर अंघोळ घालत असताना ते पिल्लू पळत खूप दूर जातं आणि चुयीया त्याच्या मागे धावते. पिल्लाला एक नारायण नावाचा तरुण मुलगा पकडतो आणि मग नारायणची चुयीया बरोबर ओळख होते आणि चांगली मैत्री पण होते.

नारायण, कल्याणीला बघून तिच्या प्रेमात पडतो. नारायण हा एक वकील असतो आणि गांधीजींचा शिष्य. त्याला मनातून विधवा पद्धती मान्य नसते. कल्याणीच्या प्रेमात पडल्यावर हा ठरवतो कि कल्याणीशी लग्न करायचे. कल्याणी चुयीयाला सांगते कि ती नारायणबरोबर लग्न करणार आहे. ही बातमी चुयीया रागाच्या भरात मधुमतीला सांगते आणि मग विधवा आश्रमात एकच हल्लकल्लोळ माजतो. आता या सगळ्या प्रथे विरुध्ध जाऊन नारायण कल्याणीशी लग्न करू शकतो का ? छोट्याश्या चुयीयाचे पुढे काय होते हे बघा "वॉटर" या सिनेमामध्ये.

जेव्हा चुयीया विधवा होते आणि तिचे वडील सांगतात कि तुझा नवरा मेला आणि तू विधवा झालीस तेव्हा चुयिया विचारते "कब तक बाबा" हा निरागस प्रश्नाने हृदयात कालवाकालव निश्चित होते. तसेच विधवा आश्रमात आल्यावर मधुमतीला दिलेले उत्तरे देखील खूप विचार करायला लावतात. तसेच एकदा गंगेच्या काठावर, चुयीया विचारते की बायकांचे जसे विधवा आश्रम असतात तसे पुरुषांचे कुठे असतात. अश्या काही काही संवादातून त्या काळाच्या बाल विधवांना पडणारे प्रश्न खूप छान समोर आणले आहेत.

सिनेमा खूपच छान आहे. या सिनेमाच्या विरुद्ध खूप निदर्शने झाली होती त्यामुळे दीपा मेहताला हा सिनेमा भारतात काढता आला नाही, शेवटी तिने परदेशी लोकांबरोबर हा सिनेमा काढला. हि खरंतर शरमेची बाब आहे. या सिनेमाचे सगळे चित्रण श्रीलंकेमध्ये झाले आहे. सिनेमात कुठेच काहीही वावगे दाखवले नाहीये. पूर्वी विधवा आश्रम होते तिथे असे काही प्रकार घडत असणार. त्यात तिने समाज कसा बदलतो आहे हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. विधवा आश्रमात राहून देखील शाकुंतलाच्या विचारांची प्रगल्भता तिने दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.


सिनेमा सगळ्यांनी बघावा असा आहेच अगदी, १० वर्षापुढील मुलांना दाखवायला हरकत नाही. तुम्ही हा सिनेमा बघितला असल्यास किंवा तुमच्या माझ्या लिखाणावर काही प्रतिक्रिया असतील तर त्या जरूर लिहा.
 
This is a story set up in late 1938 when Child Marriages and Sati were common customs in India. This is s story of Chuiya, a nine years old girl, married to a thirty year old man. She hardly knows what a marriage means and her husband dies of some illness. Now there are only two options for Chuiya, either die as Sati or live as a widow the whole life. According to prevalent  custom of the times, she will not stay in her or her husbands home, but in a community widow home. Chuiya's poor parents leave her at one such home in Calcutta. At this young age, Chuyiya does not understand the situations, and keeps thinking that her parents would come some day and take her home.

This home is controlled by Madhumati, an old and cruel widow. Though she is in control of the home, Shakuntala is actually doing all the work there. Shankutala is a very good by nature, and literate lady, but since she became widow, she had to stay in this home. There are several characters in this home with specialties. There is one old lady called Bua, who always remembers the sweets she had as part of her marriage party. Kalyani another beautiful and young widow, who is the only one with long hair is getting good treatment. The reason being Kalyani is the only earning member of that widow house. Madhumati with the help of a eunuch called Gulabi, are sending Kalyani to landlords in return of money. All the widows are basically living the tough life that is sentenced to them by the society of the times.

Now with entry of a young member Chuiya, the widow house is disturbed a bit. The atmosphere changes due to young and energetic member. Very soon Chuiya gets friendly with Shankutala, Kalyani and Bua. Shakuntala and Kalyani too start loving her a lot. Shakuntala is like her mother and Kalyani like her elder sister. Kalyani has a small puppy called Kalu, which is additional attraction for Chuiya to play with, in otherwise elderly and serious type widows in the home.

Once Chuiya and Kalyani get a dip in the river Ganga. While playing with Kalu, he starts running erratic, and Chuiya starts following him. Even after a long chase Chuiya was not able to catch him. Finally a young man called Narayan catches Kalu and hands back to Chuiya. Chuiya gets introduced to Narayan and quickly becomes friends with him. She also introduces him to Kalyani and he immediately fells for her.

Narayan is a well educated Lawyer and he is also follower of Mahatma Gandhi. He hates the custom of socially boycotting the widows and feels that they should be rehabilitated after the unfortunate incidences. He decided to marry Kalyani and finally Kalyani too starts to like him and agrees to it. She shares this secret to Chuiya too. Once while having a heated agreement with Madhumati, she tells her this news her and the whole widow home explodes with mixed reactions.

Some of the scenes in the movie are very powerful and touching. One of the scenes, when Chuiya's husband dies, her father conveys her that now her husband is dead and she will be widow. She quickly and innocently asked him "Till when she is going to be Widow?" Some of the conversions on Chuiya entry in the widow house are also thought proving. Once Chuiya asks where are the widow homes for the men ? Some really good contemporary questions are raised in the movie.

This movie making faced severe demonstrations and had to be closed several times in India. Finally Deepa Mehta had to shoot this movie abroad, which I felt was shame. I liked the movie with positive note and change shown in it. I did not feel the movie showed something baseless. There could have been similar incidences in the society of the times. Shankutala's maturity of thinking was very nicely depicted in this movie.

This is a really nice movie and specially for the people who enjoy thought provoking movies. This can be shown to the kids above ten year of age. If you have seen the movie, do write your views on this and if you have not seen it, your comments on the review.


Cast
 • Lisa Ray लिसा रे
 • John Abraham जॉन अब्राहम
 • Seema Biswas सीमा बिश्वास
 • Sarala सरला 
 • Manorama मनोरमा
 • Rishma Malik रीश्मा मलिक
 • Meera Biswas मीरा बिश्वास
 • Vidula Javalgikar विदुला जवळगीकर
 •  Buddhi Wickrama बुद्धी विक्रमा
 • Rinsly Weerarathne रीन्सले वीराराथाने
 • Iranganie Serasinghe इरांगणी सेरासिंघे
 • Hermantha Gamage हेर्मान्था गंगे
 • Ronica Sajnani रोनिका सज्ननी
 • Kulbhusham Kharbanda  कुलभूषण खरबंदा
Direction
 • Deepa Mehata दीपा मेहता


Movie DVD