Thursday, December 31, 2015

बारह आना (Barah Aana )


स्वभावाने भिन्न प्रकृतीच्या तीन मित्रांभोवती ह्या सिनेमाची कथा गुंफली आहे. शुक्ला हा वयाने मोठा, मितभाषी व समंजस असा असतो. याचा भूतकाळ नक्की काय होता हे माहिती नसते, त्याच्या दोन मित्रांना देखिल. शुक्ला एका श्रीमंत माणसाकडे ड्रायव्हरची नोकरी करत असतो. शुक्लाला त्याचे मालक चांगली वागणूक देत असतात, पण मालकिणीचा या शुक्लावर खूप राग असतो आणि ती याला खूपच घालून पाडून बोलत असते.

अमन हा दिसायला एकदम हिरो, पण नोकरी मात्र एका हॉटेल मध्ये वेटरची करत असतो. याला शानशौकी  करण्याचा छंद असतो. त्यासाठी हा ज्याच्या त्याच्या कडून उधारी घेत असतो. तो राहत असतो, त्याच्या जवळपास असणाऱ्या एका किराणा दुकानातून पण हा उधारी घेतो. ते दुकान राणी नावाची एक मुलगी चालवत असते, तिचे ह्या अमनवर प्रेम असते. पण अमनचे मात्र त्याच्या हॉटेल मध्ये येणाऱ्या एका परदेशी मुलीवर मन लट्टू झालेले असते. ह्या परदेशी मुलीचे नाव केट. हि केट देखील अमनशी प्रेमाने वागत असते पण तिचे ह्याच्यावर काही प्रेम वगैरे नसते. पण अमन हिरोला याची काहीच कल्पना नसते.

तिसरा मित्र यादव, हा त्याच्या कुटुंबाला खेड्यावर ठेवून मुंबईत नोकरी साठी आलेला असतो. तो एका वॉचमनची नोकरी करत असतो. आता ह्या बिल्डींग मधल्या कमिटीच्या लोकांची आपापसात भांडण असते आणि त्याचा त्रास ते ह्या वाचमनला देतात. बिचाऱ्या यादव कडे हा जाच सहन करण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय बाकी नसतो. यादव आणि अमन हे दोघे एकच खोलीत राहत असतात. शुक्लाचे घर दूर असते. आणि शुक्लाचे घर या दोघांच्या मानाने जरा सुस्थितीतले असते. तर अश्या परिस्थितीत असताना, यादवला त्याच्या बायकोचा फोन येतो कि मुलाची तब्येत खूप खराब झालीय आणि त्याला हॉस्पिटलमध्ये भरती करावे लागणार आहे आणि त्यासाठी ५००० रु. हवेत. यादव बिल्डींग मधल्या खूप जणांना पैसे मागतो पण पैसे द्यायला कोणीच तयार होत नाही. अमनकडे पैसेच नसतात. तो तरी कुठून देणार पैसे यादवला. आता मुलाचे काय होणार या चिंतेत यादव रडू लागतो. शुक्लाला त्याचे दुख बघवत नाही आणि तो घरी जाउन त्याच्याकडे त्याने जमवलेले पैसे यादवला नेउन देतो. यादव त्याच्या एका मित्राबरोबर पैसे गावाला पाठवायला म्हणून रेल्वे स्टेशन वर जातो, तेव्हा नेमके त्याचे पाकीट मारले जाते आणि मग यादव अगदीच हतबल होतो.

तो असाच निष्क्रिय होऊन एका हातगाडीच्या शेजारी बसून राहतो. तितक्यात ३-४ जणांचे एक टोळके येते आणि ते यादवशी हुज्जत घालू लागते. यादव लक्ष देत नाही पण तरी त्यातील एक जण त्याला जबरदस्तीने डिवचतो. यादव तिरीमिरीत उठतो आणि त्याला एक ठेवून देतो… इतक्या जोरात मारतो कि तो मनुष्य जमिनदोस्त होतो, त्याला खूप लागते. त्याचे सहकारी घाबरून पळून जातात. यादवला समाजात नाही काय करावे, त्या जखमी माणसाला कुठे सोडावे. यादव त्याला सरळ घरी घेऊन येतो. शुक्ला आणि अमनला सगळी कथा सांगतो. आता तिघेही जण खूप काळजीत पडतात कि काय करावे. त्यात यादवला एक कल्पना सुचते. तो अमन आणि शुक्ल या दोघांना न सांगता त्या जखमी मनुष्याच्या घरी फोन करतो आणि त्यांच्या कडून ३०००० मागतो आणि म्हणतो कि तुमचा नातेवाइक तुम्हाला पैसे मिळाल्यावर परत मिळेल. यादवने ठरवलेल्या प्लॅननुसार त्याला ३०००० रुपये मिळतात. तो ते ३०००० रुपये तिघांमध्ये सामान वाटतो. शुक्लाला खूप राग येतो त्याला असे वाईट धंदे करून मिळवलेले पैसे नको असतात. पण यादवला घरी पैसे पाठवायला हवेच असतात, तसेच अमनला देखील पैसे हवे असतात, कारण केटला पैसे हवे असतात. आता हे असे अपघाताने मिळालेले पैसे तर वापरले जातात.

आता यादवला एक कल्पना सुचते कि तिघांनी मिळून असेच लोकांचे अपहरण करायचे आणि थोडे थोडे पैसे मागायचे, खूप पैसे पण मागायचे नाही जेणे करून ते मिळणे शक्य होणार नाही. अमनला यादवची कल्पना खूप आवडत नाही, पण तरी तो त्यासाठी तयार होतो. आता शुक्लाला तयार करणे हे काम जरा कठीण आहे याची यादवला जाणीव असते. तरीही, यादव आणि अमन, शुक्लाला पटवण्यासाठी त्याच्याकडे जाउन त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करतात. आता या प्रयत्नात त्यांना यश येते का ? यादवचा अपहरण करण्याचा प्लॅन यशस्वी होतो का हे बघा "बारह आना" मधे.

सिनेमा ठीक आहे. विनोदी आहे असे म्हणतात, पण फार काही विनोदी वाटला नाही. निदान मध्यंतरा पर्यंत तरी बऱ्यापैकी गंभीर सिनेमा वाटला. सिनेमात फार पात्र नाहीत. शेवट आपण ओळखू शकतो, पण इतका सहजासहजी ओळखण्याइतका नाही. सिनेमा बघायलाच हवा असा नाही, पण बघितल्यास फार पश्चाताप होणार नाही


This is a story of three friends who are totally different in most respects form each other. Shukla, is the eldest of all, a bit loner but matured person. His past is a bit mysterious and unknown to his two friends. He is working as a driver for a rich family. His boss is a gentle man and treats Shulka well, but the wife of his boss never treats him well and always passes derogatory remarks on him. 

Second person is Aman, a very smart and young man. He is woking as a waiter in a restaurant. He is happy go lucky man, with hobbies like watching movies and good clothing. He is in habit of borrowing money form everyone for his needs. He always borrows money form a girl called Rani, who runs a small shop near his house. Rani is in love with Aman, but Aman is falling for a foreigner girl Kate, who frequents his restaurant for breakfast. Kate is also really good with Aman as a friend, but is not in love with him. She is stuck in India, while she visited as a tourist and is trying to make money selling drugs.

Third guy is Yadav, who has his family in the village and is trying earn money to support his family back home. He is working as watchman in a residential building and is stuck in the internal fights between the committee members of that building, and suffering torture. But he has to work and make a living and has no other go. 

One day Yadav receives a call form his wife, telling his is son is very sick and the treatment is going to cost at least 5000. He needs to send the money urgently, so he tries to borrow money form almost each member in the building where he is working, but no one gives him any. He is very sad and dejected, and Aman is also not able to help him, since he does not have any money and in small debt himself. When Shulka sees Yadav broke down, he decides to help him with his savings, and gives him the required Rs. 5000. 
Yadav is happy finally and goes to railway station to pas on the money to one of his friends ho was travelling to his village, to pass it on to his wife, for the treatment. Unfortunately someone picks his pocket and he could not send the money. Yadav is totally dejected with his life and is wondering aimlessly in the situation. He is sitting roadside, lost in his thoughts, under a tree near a snack stall. One car stops near the stall and thinking that Yadav is a stall employee, they call him to serve them. Yadav is lost in his thoughts and does not pay any attention to the people, one of the person gets down and approaches Yadav, abusing him. Yadav in fit of anger hits him just one, which makes the person unconscious. The car gang is scared and flee the seen.  

Now Yadav, clueless what to do with this situation, brings the man to their home. The night passes somehow, but next morning they are very worried, what to do with the person at home. Finally Yadav goes out to figure out something, and calls the family to inform the whereabouts of their person. He demands Rs. 30,000 for returning the man, and the family happily agrees to the sum. He executes the kidnap deal flawlessly and returns the person to the family and gets the money. He divides the money equally with his partners Shukla and Aman. Aman is very happy to get the money, but Shukla is upset and does not want the money. But since he is part of the deal and kidnapping, he has to keep quite. 
Yadav is confident of the deal and decides to make this his profession. His plan is to kidnap people and as for money form the family. The sum should be small, so no one will go to the police, but just pay them the money. Aman wants to make money, so even he is scared, he agrees to the plan. Now they need Shulka involved, so that he can drive the people around. Both Yadav and Aman try to convince him. Are they successful in that, does Shukla join the business, can they successfully do it? Watch is in the Hindi movie "Barah Anna".

The movie is good time pass, not really of Comedy genera, but may be called as comedy thriller. Fairly serious story line till interval, It is a story line with few characters and the end is not that predictable. Our recommendation is to watch the movie for some decent pass time, but not must watch type. Do let us know your comments.


Direction

Cast

Thursday, December 17, 2015

अगं बाई अरेच्च्या २ (Aga Bai Arechcha 2)शुभांगी कुडाळकर हि एक वयस्क तरुणी लग्न न ठरल्यामुळे तशी जरी दुखी असते. पण लहान पणापासून हिने लग्नाची स्वप्ने बघितलेली असतात. आता लग्न न ठरल्याने जिथे लग्न असेल तिथे गेल्यावर हिला बऱ्याच टोमण्यांचा सामना करावा लागतो. याला कंटाळून शुभांगी उर्फ शुभा हि गोव्याला जाउन राहायचे ठरवते. घरातील आर्थिक परिस्थिती चांगली असते. भाऊ देवेश हा सी ए असतो. घरातील सगळेच लोक शुभावर प्रेम करत असतात. शुभाला एका जन्मजात शाप असतो, कि हिचे ज्या पुरुषावर प्रेम असेल, व त्या पुरुषाचे देखील शुभावर प्रेम असेल तर, शुभाने त्या पुरुषाला हात लावला तर त्यावर काहीतरी संकट येइल किंवा त्याला काही अपघात तरी होतिल. तर हिच्या जीवनावर एक पुस्तक लिहायचे म्हणून विक्रम देसाई नावाचा लेखक तिच्याकडे येतो. सुरवातीला तर हि त्याला उडवून लावते. पण मग जशी ओळख होते, तशी हि तिच्या जीवनातील एक एक पुरुष आणि त्यांच्या बरोबर घडलेले किस्से सांगू लागते.

ही जेव्हा अगदी ७-८ वर्षाची असते तेव्हा एक छोटा मुलगा तिला आवडतो आणि त्याला पण ही आवडते,ओळख होण्या पूर्वीच हे दोघे एकमेकांचे हात हातात घेतात आणि त्याला अपघात होतो. तेव्हा तर हिला काही समजत नाही. पण जेव्हा ११-१२ वर्षाची होते तेव्हा एक प्रल्हाद किस्मिसे नावाचा एक १३-१४ वर्षाचा मुलगा हिच्याशी मैत्री करतो आणि मग ते दोघे असेच एका देवळात जाउन लग्न करतात. हे लग्न म्हणजे एक पोरखेळ असतो आणि त्यानंतर जेव्हा हे दोघे ठरवतात कि आपण एक दिवस ट्रीपला जायचे तेव्हा अचानक  शुभाच्या वडिलांना यांचा प्लॅन कळतो आणि या प्रल्हादला शिक्षा घडवायला म्हणून ते जातात, आणि त्या झटापटीत प्रल्हाद्ची सायकल झाडावर आपटते आणि मग त्याला बरेच लागते व तो गाव सोडून निघून जातो.

हिच्या जीवनात तिसरा पुरुष येतो, तो जेव्हा शुभा कॉलेज मध्ये असते तेव्हा. राहुल सावंत हा एक क्रिकेट खेळाडू असतो व त्यावर कॉलेज मधील सगळ्याच मुली फिदा असतात. पण राहुल शुभावर फिदा होतो. आणि एका क्रिकेट मॅचमध्ये राहुल शुभाचा हात धरतो, आणि मग धुवाधार बॅटींग करतो, पण  मॅच संपल्यावर त्याचा अपघात होतो. हे सगळे झाल्यावर शुभाच्या मानत असे येते कि जेव्हा ती तिला आवडणाऱ्या पुरुषाला हात लावते तेव्हा त्याच्यावर काहीतरी गदा येते, त्यामुळे ती आता कुठल्याही पुरुषावर प्रेम करायचे नाही असे ठरवते. पण आता तिचे आई-वडील एका मुलगा लग्नासाठी शोधतात नरेंद्र चकवे. या नरेंद्राला किडे पाळण्याचा फार शौक असतो. शुभाला वाटते कि आता प्रेम करून मग लग्न करण्यापेक्षा आपण आणि लग्न ठरवून मग प्रेम केले आणि मग त्या व्यक्तीला हात लावला तर कदाचित त्या पुरुषाला काही होणार नाही. पण दैववशाने नरेंद्रला किडा चावतो आणि त्याचा कानाचा पडदा फाटतो.

या प्रसंगा नंतर नरेंद्रच्या घरातील लोक लग्नासाठी तयार होत नाहीत. पण नरेंद्रला शुभा खूप आवडली असते, त्यामुळे तो तिच्याशीच लग्न करायचे ठरवतो. त्यात पण बरेच गोंधळ होतात, ते नक्की काय गोंधळ असतात, शुभाला  आयुष्यात खरच कोणी जोडीदार म्हणून मिळतो कि नाही, तिचा शाप हा खरच असतो का कि हि तिची अंधाश्रद्धा असते हे बघा "अगं बाई अरेच्च्या २" मधे.

सिनेमा चांगला आहे. जरी सुरवातीला थोडासा विचित्र मजेशीर वाटत असला, तरी नंतर सिनेमा चांगला फुलतो. आणि आता पुढे काय होणार अशी उत्सुकता लागून राहते. सिनेमा प्रेडीक्टेबल  नाही. मध्ये मध्ये सोनाली कुलकर्णी चे मेकअप थोडेसे वेगळे वाटते. वयाच्या प्रत्येक फेजमध्ये वेगळी कलाकार शुभाचे काम करायला आणली आहे. सिनेमा फ्लॅशबॅक मध्ये थोडा थोडा आहे. एकूण सिनेमा बघावाच असे नाही पण बघितल्यास कंटाळा निश्चित येणार नाही. सिनेमाचे नाव "अगं बाई अरेच्च्या २" का दिलाय हे मात्र नाही समजू शकले. कारण पहिल्या अगं बाई अरेच्च्या सिनेमाशी त्याचा काहीच संबंध जाणवला नाही.Shubhangi Kudalkar is a unmarried lady in her late twenties. She is sad because even though she has a childhood dream to get married and have a family, she is not married yet. Since she is still unmarried, every function she attends, she has to face some taunting. She is fed up with this and decides to move to Goa and stays alone in the family house there for some time. Her family is well to do, her brother Devesh, is a chartered accountant. Her family consists of parents, grandmother and Devesh. They all love her very much. But she has a curse, any boy who loves her, after he touches her or she touches him will meet with some event injuring him. One publisher comes to know of her story and hires a author to write a novel about her. Vikram Desai approaches her for the task. Initially she is not at all interested and just drives him out. But Vikram is very persistent and finally was able to convince Shubha to talk to him. Shubha slowly starts opening up ans starts sharing stories of her life events.
Her first memory was when she was about 7-8 years. One of her neighboring kid get friendly with her, and they just hold hands. Within minutes, he was hit by a ball and gets injured. She does not take this seriously. At the age of about 12, she gets friendly with a boy of 13. His name is Pralhad Kismise. They are too young to understand what is marriage, but they go to a temple and get married. They decide to go for one day honeymoon trip to near by town, but are caught by Shubha's dad. While her dad was trying to beat him up. Pralhad runs away with his bicycle but meets with a small accident and get injured. Finally Pralhad leaves the village.

Years pass and Shubha joins college. During her college years, she meets Rahul Savant, the captain of college cricket team. He is really good looking and a heartthrob of the college girls. In the first meeting with Shubha, Rahuls falls for her. They become close. During one of the cricket match, he holds Shubha's hand for best wishes and goes out to score a century. But he meets with a freak accident after his innings and is injured. This makes Shubha believe that if she loves any man, and holds his hands or rather touch each other, the destiny puts the man in trouble. He meets with some accident within 24 hours. Finally after finishing college, her parents start looking for a right relation for her, and Shubha thinks, if there is no love before the marriage, it will be alright. Her parents find Narendra Chakave as a suitable match. Narendra has a hobby for insects and small critters. But he touches Shubha, and within minutes a spider enters Narendra's ears and bites him, damaging his year permanently. 
This puts off Narendra's family and they wanted to cancel this marriage, but Narendra has started liking Shubha and decided to marry her only. But the sailing was not at all smooth. What troubles they have to go through, what happens next, is the curse Shubha has was for real? Is there any solution for that? Watch the Marathi movie "Aga Bai Arechha 2".

This movie is not sequel of the movie Aga Bai Arechha, so we failed to understand the name of the movie.This movies is good and we enjoyed watching it. Initially if felt little like a routine movie, but really flourished after a while. It got really interesting after interval. Sonali Kulkarni looks good and different with makeup. They have used several artist to play Shubha over years. Finally it is not really must watch type, but you may not regret if you decide to watch. Do let us know your views in the comments section. 


Direction

Cast


Thursday, December 03, 2015

मितवा (Mitwa) शिवम सारंग हा बऱ्याच हॉटेल्स आणि पब्जचा मालक असतो. त्याचा एक दोष म्हणजे त्याला सुंदर मुलगी दिसली कि  तिच्यावर फिदा होतो. शिवम सारंग ची अवनी नावाची एक बिसिनेस पार्टनर असते. अवनी न खरा तर शिवम खूप आवडत असतो, पण शिवमचे लग्न, बंधन, जबाबदारी यावर विश्वास नसतो त्यामुळे तो अवनी बरोबर खूप जवळची मैत्रीण यापेक्षा जास्त काही संबध ठेवू इच्छित नाही. आणि शिवम सारंग खूप श्रीमंत असल्याने त्याच्यावर सगळ्याच मुलींचा तो लाडका असतो.

त्याच्या नवीन हॉटेल मध्ये परदेशी लोकांबरोबर काही बिसिनेस डील होणार असते, आणि त्यानुसार नवीन व्यवसायात काही लोकांची भारती सुरु असते. त्यासाठी मुलाखत द्यायला म्हणून नंदिनी प्रभू येते. नंदिनीला बघाता क्षणीच शिवम सारंग तिच्या प्रेमात पडतो. नंदिनीला नोकरीवर घेतो, पण नंदिनीची अट असते कि ती संध्याकाळी ५ नंतर काम करणार नाही. पण कामाचे स्वरूप असे असते कि तिला संध्याकाळी यायला हवे असे अवनीचे मत असते. नंदिनी म्हणते कि तिला यायला जमणार नाही, आणि त्यामुळे मला नोकरी नकोय. पण शिवम म्हणतो कि ठीक आहे तरीही तुला मी घेइन. अवनी खूप खुश नसते, पण शिवम पुढे तिचे काही चालत नाहि. शिवम काही न काही कारण काढून नंदिनीच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतो. आणि मग तो त्यात यशस्वी देखील होतो. अवनीला दोघांचे हे इतके जवळ येणे खूप आवडत नाही. पण अवनीचे शिवमवर खूप प्रेम असते त्यामुळे ती सगळे सहन करते.

नंदिनी आणि शिवम दोघांचे असे ठरलेले असते कि फक्त मैत्री करायची त्यापुढे काही कामित्मेंत नाही. पण शिवम  नंदिनीच्या इतक्या प्रेमात पडतो कि तो शेवटी तिला लग्नाची मागणी घालतो. पण नंदिनी धुडकाऊन लावते. याचा परिणाम म्हणून तो एक दिवस स्वताला खोलीत कोंडून घेतो. नंदिनीला खूप काळजी युक्त भीती वाटते, ती त्याला भेटायला जाते आणि शेवटी त्याला स्वताचा भूतकाळ सांगते आणि सांगते कि ती लग्न करेल पण २४ तासातील २ तास ती अश्विनला देइल. हा अश्विन कोण आणि नंदिनी अश्विन साठी दिवसातले दोन तास का देऊ इच्छिते? शिवमला या अटीचा काय त्रास होतो का?  या प्रश्नांची उत्तरे बघा "मितवा" या सिनेमात.

सिनेमा बऱ्यापैकी कंटाळवाणा आहे. सिनेमात दोन-तीन गाणी आहेत. पण फार श्रवणीय आहे असे नाही. एक-दोन वेगवेगळ्या सिनेमांचे मिश्रण करून हा सिनेमा तयार केलाय अस वाटले.Sivam Sarang is a rich businessman who owns many hotels and pubs. He is a playboy and falls for every beautiful girl he meets. Avani is Shivam's business partner. Avani loves Shivam, but Shivam does not believe in marriage and related responsibilities. So he always looks at Avani as best friends but nothing more than that. Since Shivam is good looking and rich, he has a huge fan followers of girls. 

His hotel has got into a big deal with a international group so he is buy recruiting staff for his hotel. Nandini Prabhu is one of the candidates for interview and Shivam falls for her at the first sight. Shivam immediately hires her, even though she puts a condition that she can not work second shift any time. Nandini frankly tells, that she needs this job desperately, but still she cannot accept the job, if the condition of second shift can not be relaxed. Shivam overrules Avani's objection to this condition and agrees to hire Nandini irrespective. After Nandini was hired, Shivam tries very hard and ultimately was successful to become friends with Nandini. This pains Avani a lot, but she accepts this, due to her love for Shivam. 

Nandini accepts Shivam's friendship on the condition that they will only remain only friends and nothing more.  Shivam inititally agrees, but at some point he was not able to control himself and proposes Nandini. Nandini ruthlessly denies his proposal. Shivam locks himself in the room and Nandini gets worried about him. Finally she meet him and explains him the whole background and accepts to marry him on the condition that after marriage Shivam will permit her two hours per day to be spent with Ashwin and Shivam will never try to invade those two hours. Who is this Ashwin and why Nandini has to commit those two hours to him needs to be watched in the Marathi movie "Mitawa".

The movie is boring and the songs are not that good. The story line seems to be mixture of a few popular movies. If you really love Swapnil Joshi, watch it on you own risk and let us know your views if you have watched it.  Direction
  • Swapna Waghmaare-joshi स्वप्ना वाघमारे-जोशी 

Cast