Tuesday, March 30, 2010

त्या रात्री पाउस होता (Tya ratri paaus hota)

विश्वास आणि गायत्री यांचे एक सुखी कुटुंब. यांना रावी आणि अविनाश (अवि) अशी दोन मुले. विश्वास आणि गायत्री यांची एका छोट्याश्या खेड्यात एक छोटीशी फॅक्टरी असते. गायत्री आणि विश्वास दोघेही या फॅक्टरी मध्ये काम करत असतात. गायत्री एकदम कर्तबगार असते. सगळ्या कामगारांबरोबर हातात अवजारे घेऊन काम करत असते. यांच्याच गावात एक श्रीपती नावाचा एक राजकारणी असतो. त्याला गायत्री आणि विश्वास यांच्या फॅक्टरी मध्ये खूप रस असतो. याचे स्वप्न म्हणजे खूप मोठा राजकारणी व्हायचे. आणि त्याची सुरवात म्हणजे तो ज्या खेड्यात राहत असतो त्याची सुधारणा करणे.
सुधारणा करण्यासाठी सगळ्यात प्रथम ह्याच्या मनात येते कि स्त्री मतदार संघात गायत्रीला उभे करायचे. त्यासाठी म्हणून गायत्रीला राजकारणात ओढण्याचा प्रयत्न सुरु होतो. विश्वासला वाटते कि गायत्रीने राजकारणात पडावे. एक वेगळा अनुभव म्हणून ग्रामपंचायतीत जायला काही हरकत नाही. विश्वासच्या आग्रहाखातर गायत्री ग्रामपंचायतीत जातेही. आता हिच्या हुद्द्याचा गैरवापर श्रीपत करायला लागतो आणि त्यालाच गायत्री नकार देते. याने चिडून श्रीपत, गायत्री आणि विश्वास यांच्या कुटुंबाला उध्वस्त करण्याचे ठरवतो.
त्यासाठी मग तो विश्वासवर चरस चा धंदा करण्याचा आरोप करतो व त्याला तुरुंगात टाकतो. गायत्री त्याला सोडवण्याची खूप धडपड करते, पण काहीच कुठे करता येत नाही. ती जेव्हा अगदी अगतिक होते, तेव्हा श्रीपत तिला सांगतो कि माझा तुझ्यावर डोळा आहे तू माझ्या बरोबर आज राहा, मी लगेच विश्वास ला सोडवतो. या प्रस्तावापुढे गायत्री काय निर्णय घेते, तिच्या या निर्णयामुळे त्यांच्या कुटुंबाचे पुढे काय होते, अविनाश आणि रावीचे भविष्य तिच्या या निर्णयामुळे कसे होरपळते हे बघा "त्या रात्री पाउस होता" मध्ये
"त्या रात्री पाउस होता", त्या रात्रीत फक्त क्लायमॅक्स शिवाय काही घडत नाही. फक्त अवि आणि रावी एकमेकांना ओळखतात, त्यांच्या गप्पा व जुन्या आठवणींना उजाळा देणे इतकेच घडते. बहुतेक संपूर्ण सिनेमा फ्लशबक मधेच आहे. तानाजीचे एक महत्वाचे पात्र या सिनेमामध्ये आहे. तानाजी या सगळ्या गोष्टीचा साक्षीदार म्हणून आपल्याला सदैव दिसतो. क्लायमॅक्स मध्ये तानाजी कुणाची साथ देतो, हे बघण्यासारखे आहे.
सिनेमातील गाणी चांगली आहेत. गायत्री सारखी कर्तबगार आणि सडेतोड असलेली स्त्री अगतिक झाल्यावर जो निर्णय घेते तो समजू शकतो, पण त्यानंतर ती विश्वासला सगळे खरे का सांगत नाही हा प्रश्न नक्कीच पडतो. त्यानंतर श्रीपतवर बदला घेण्याच्या ऐवजी तिचा जो शेवट दाखवला आहे तो पटला नाही. बदला भलेही यशस्वी न झालेला दाखवता आला असता पण तिची अगतिकता मनाला पटत नाही. सगळेच कसलेले कलाकार असल्याने नाव ठेवायला कुठेच जागा नाही. सिनेमा बघावाच असा काही नाही.
Vishwas Kamat and his wife Gayatri are residents of a small town. They have two kids Avinash (Avi) and Ravi. A very happy family. They have a small factory and both work hard along with workers to earn their living. Shripati is a local politician, who has an ambition to become a MLA. He is interested in the factory and is helping them to improve.

Shripati approaches with a proposal of filing Gayatri's nomination for a Ladies Reserved Seat in the village panchayat. Initially Gayatri refuses, saying she is happy with taking care of family and small business they have. But subsequently Vishwas convinces her to give it a try. He feels it will be good experience. Gayatri agrees and becomes a member of the panchayat. Later Shripati tries to misuse her name and post for his own interests which she opposes.
Shripari decides to plot against Gayatri and her family to get control. He puts Narcotic Drugs in the lorry transporting Vishawas's factory goods and gets him arrested under the false case. Gayatri tries hard for his release for several days. Vishwas is beaten badly in the custody and finally Gayatri decides to get him released at any cost. At this point Shripati tells her, that he is interested in her and if she spends time with him, he can get Vishwas released in no time. After two long days of brain storming, Gayatri finds no way out but to bows to Shripati's wish.

This is a pivotal point in the story which decides the whole future of the family and consequences of this follow the lives of Avinash and Ravi. In the night of rain in the title of the movie, Avinash and Ravi meet after years, recognise each other and talk out the whole story through flashbacks. Third person Tanaji is witness (mostly silent) to the whole lives of these people. When all the misunderstandings between the siblings were clear, what happens when Shripati comes in front of them.

All the actors have really plays their parts very well but a bit disappointment from Gajendra Ahire. Some things in the storyline are totally contradictory to the initial character of Gayatri. Strong Gayatri, who is working with her husband in the factory, with all the equipments and tools and managing strongly the whole business, seems very lame and weak in the later part of the movie. A movie not really a must watch category and definitely not suitable to watch with children.
Cast

Direction

Link to watch online 

Tuesday, March 23, 2010

पक पक पकाक (pak pak pakak)

"चिखलू", हा आई वडिलांचे छत्र हरवलेला एक हुशार, बिनधास्त आणि व्रात्य मुलगा असतो. तो दिवसभर गावात सगळ्या लोकांच्या खोड्या काढत फिरत असतो. त्याच्याबरोबर गावातील सगळी मुलं पण दंग मस्ती करतो असतो. चिखलू त्याच्या आजी जवळ राहत असतो. आजीजवळ सगळे लोक तक्रारी करत असतात. त्यामुळे आजीला अगदी जीव नकोसा होतो. पण हिचा चिखलूवर खूप जीव असतो. गावात काहीही घडले कि लोक चिखलू वर आरोप करत असतात.गावातील लोक आपल्या मुलांना चिखलू पासून दूर राहा असे सांगतात. पण बऱ्याच मुलांचे चिखलूवर प्रेम असते. चिखलू शाळेत न जाता, मस्ती करत बसतो. जेव्हा तो शाळेत जातो, तेव्हा मास्तराच्या खोड्या काढतो. एकूण सगळ्या लोकांना चिखलू त्रास देतो.

गावाच्या शेजारी एक मोठे घनदाट जंगल असते. तिथे एक भूत राहते आणि ते भूत या गावातील लोकांना त्रास देत असा इथल्या लोकांचा विश्वास असतो. जंगलातील भुताला गावातील लोक, बळी वगेरे देतात, जेणेकरून भूत खुश राहील व लोकांना त्रास देणार नाही. गावातील सगळ्या लोकांचे आयुष्य या भूत्याभोवती फिरत असते. गावात कोणाची तब्येत बिघडली, किंवा कोणी मेले, तरीही भूत्यामुळे होते आहे असे सगळे म्हणतात. एकूण गावातील सगळ्या लोकांचे आयुष्य भूत्याभोवती फिरत असते.

एक दिवस शाळेत मास्तर रागारागात चिखलूला म्हणतात कि गावात सगळे लोक भूत्याला घाबरतात पण तूच एक असा आहेस जो भूत्याला घाबरणार नाहीस. तू का जात नाही जंगलात, त्याने गावातील लोक तुझ्या खोड्यांपासून तरी वाचतील. हे ऐकून चिखलू सगळ्या मित्रांना घेऊन जंगलात जायला निघतो, पण सगळी घाबरून परत फिरतात. हा एकटाच जंगलात जातो. तिथे गेल्यावर त्याला चित्र विचित्र आवाज येतात. तरी तो पुढे पुढे जात राहतो. तिथे एका पडक्या इमारती मध्ये जातो,तिथून खूप पक्षी येतात, त्या पक्ष्यांना घाबरून चिखलू पळत सुटतो आणि एका झाडाच्या फांदीला अडखळतो त्याच्या डोक्याला मार लागतो तो जेव्हा त्याला जाग येते, तेव्हा तो जंगलाबाहेर पडलेला असतो, व त्याच्या जखमेवर औषध लावलेले असते.

चिखलूवर खूप प्रेम करते गावातील एक मुलगी म्हणजे साळूताई. हिला लग्न करायचे नसते, पण हिचे आई वडील हिचे कोणाशी तर लग्न करून द्यायचे असा घाट घालत असतात. हिला मनाजोगता जोडीदार मिळाल्याशिवाय लग्न करणार नाही असे हिने ठरवलेले असते. चिखलू आणि साळू या दोघांची खूप मैत्री असते. चिखलूला समजून घेणारी त्याच्या आजी व्यतिरिक्त साळू हि एक मैत्रीण, ताई असते. साळू चीखालुला बरेचदा विचारते तो जंगलात का गेला, पण चिखलू काहीच सांगत नाही.

या प्रसंगानंतर चिखलूला वाटते कि भुत्या हा चांगला आहे. त्यामुळे चिखलू पुन्हा जंगलात जातो भूत्याचा शोध घ्यायला आणि एका अनपेक्षित क्षणी त्याची भूत्याशी भेट होते. शेवटी भुत्या हा नक्की कोण असतो, तो असा का वागतो हे बघायला मिळते पुढील सिनेमात. भुत्या आणि चिखलूची मैत्री, लोक कसे उगाचच कशाहीवर विश्वास ठेवतात हे बघा "पक पक पकाक"मध्ये.

चिखलू व भुत्याचे एकमेकांशी होणारी मैत्री, त्यांचे एकमेकांवरील प्रेम, चीखालुला भुत्या कसा नकळतपणे शिक्षण देतो, ते सगळे प्रसंग एकदम मस्त आहेत. नाना पाटेकर "भुत्या"च्या भूमिकेत खूपच मस्त. सक्षम कुलकर्णीचा चिखलू छान. फक्त त्याने जरा वजन कमी केले असते तर चांगले झाले असते, कारण गावात इतकी लठ्ठ मुले नसतात. सिनेमातील गाणी पण चांगली आहेत. सक्षम कुलकर्णीला या सिनेमासाठी AsianFestival of First Films (AFFF) चे बेस्ट अक्टर अवार्ड मिळाले आहे. लहान मुलांना घेऊन बघण्यासारखा सिनेमा आहे. सिनेमा छानच आहे. जरूर बघावा असा.

Pak Pak Pakak is a movie set in a small village. Chikahlu is a village boy, who has lost his parents at early age and is taken care by his grandmother. He is a very naughty kid, always playing mischiefs with all the villagers. He has lot of friends, but the parents of his friends are not allowing the kids to play with him, due to his reputation of naughty kid.

He has a good friend Salu. She is one of his neighbors, older than Chikhalu by few years. Her parents want her to get married, but she insists that she will marry only she finds a suitable man. Salu and Grandmother are the only two in village protecting Chikhalu, and who believe he is a good boy by heart but just a bit too naughty. Anything wrong in the village and the blame will be on Chikhalu.

Adjacent to the village s a forest. And all the villagers believe that there is a ghost in that village. People call it Bhutya. People have experienced strange things in the forest, which has led them to believe in Bhutya. Several people have tried unsuccessfully to find out about Bhutya. Finally they start worshiping Bhutya out of fear and belief that worshiping will protect them from the ghost.
One day, Chikhalu's teacher is irritated with his pranks and says why don't you visit Bhutya so that village will get rid from your pranks. This idea gets into fearless Chikhalu's head and he enters the forest with some of his friends. In few minutes, all the friends come out of the forest fearing Bhutya, and Chikhalu continues his adventure alone. But finally the silence and sound of different birds and animals induces fear in him. He starts to run back towards village but bumps on a low lying branch of a tree and gets unconscious. When he wakes up, he was just outside the forest with some herbal medicine applied to his wound.

Salu tries to get his reason for entering the forest and what happed with him, but Chikhalu wit fully avoids to answer. Salu is not convinced,but lets go for the time being. Chikhalu feels that Bhutya has helped him and decides to try to meet him again. He manages to enter the forest again and meets Bhutya. It will be spoiler to tell who Bhutya is and the story behind Bhutya's existence, how Chikhalu develops friendship with him.

Nana Patekar is really good in as Bhutya. Saksham Kulkarni has won awards for this role. He has acted really well throughout. Only things does not fit with the movie is his stout physique. Narayani Shastri is good as Salu. A must watch movie, specially if you want to watch with kids. Music is good too.


Cast
 • Nana Patekar नाना पाटेकर
 • Saksham Kulkarni सक्षम कुलकर्णी
 • Narayani Shashtri नारायणी शास्त्री
 • Usha Nadkarni उषा नाडकर्णी
 • Jyoti Subhash ज्योती सुभाष
 • Prachi Shah प्राची शहा

Direction
 • Gautam Joglekar गौतम जोगळेकर


Link to watch online

Wednesday, March 17, 2010

अकीला अँड द बी (Akeelah and the bee)


अकिला हे ११ वर्ष्याची मुलगी थोडी एकलकोंडी असते. तिला फक्त एकच मैत्रीण असते. शाळेतील बाकीची मुलं तिला आवडत नसतात. तिला तिच्या शाळेबद्दल देखील काहीच प्रेम नसते. आई जबरदस्ती करून शाळेत पाठवते त्यामुळे हि शाळेत जाते. अकिलाचे वडील थोड्या दिवसापूर्वीच स्वर्गवासी झालेले असतात. हिचा आपल्या वडिलांवर खूप जीव असतो. हिचा मोठा भाऊ एयर फोर्स मध्ये पायलट म्हणून शिक्षण घेत असतो, तर मधला भाऊ उडानटप्पूपणा करत असतो.

अकिला शाळेत चांगले मार्क मिळवत असते. हिला विशेषता प्रत्येक शब्दाचे स्पेलिंग करण्याची विशेष आवड असते. तिला खूप मोठे मोठे शब्द व्यवस्थित अर्थासकट व स्पेलिंग सकट पाठ असतात. तर स्पेलिंग करण्याची एक स्पर्धा असते, त्यात जर अकिलाच्या शाळेतून कोणी ५ नंबरच्या आत आले तर शाळेला खूप पैसे मिळणार असतात. या पैश्याची शाळेला खूपच मदत होणार असते. त्यामुळे शाळेचे मुख्याधापक अकिलाला या स्पर्धेत भाग घ्यायला सांगतात. पण अकिलाची अजिबात इच्छा नसते. कारण हि हुशार आहे असे सगळी मुलं तिला चिडवत असतात, आणि त्याचा तिला खूप त्रास होत असतो.

पण दबावाखाली येऊन ती स्पर्धेत भाग घ्यायला होकार देते. हिला शिकवण्यासाठी म्हणून प्रिन्सिपल डॉ. लाराबी नावाच्या एका स्पेलिंग एक्स्पर्टला नेमतात. पण अकिला आणि लाराबी यांच्या मध्ये काही मतभेद होतात आणि त्यामुळे अकीला त्यांच्याकडे जाण्याचे टाळते. ती स्वतच अभ्यास करून स्पर्धेत ५ च्या आत नंबर मिळवते. पण ती स्पर्धा बघितल्यावर तिला कळते कि कोचिंगची गरज आहे. कारण हि जी ५ मुलं असतात ती यापुढे संपूर्ण अमेरिकेत होणार्या स्पर्धेत भाग घेणार असतात. त्यामुळे ती लाराबी कडे जाते व शिकवण्याची विनंती करते. शेवटी अकीलाला लाराबी शिकवतात का, ती स्पर्धेत किती पुढे जाते, तिला कोण कोण भेटतात, घरी तिच्या स्पर्धेतील सहभागाबद्दल काय मत असते, हे बघा "अकीला अंड द बी" मध्ये.

सिनेमा चुकवू नये असाच आहे. स्पेलिंग बी च्या माहितीसाठी इथे क्लिक करा


Akeelah is young school going girl of 11 years. She is studying in small school in suburban Los Angles. She is from a poor family. Her father has passed away few years back. She has a Older brother who is a US mariner. Elder sister is single mother and is staying with her. She has one more older brother who is not studying and spends time with a gang. Her mother is working as a Nurse in an hospital to manage the family of five.

Akeelah is not very happy with her school. She is doing alright in the school, but needs to take up summer school to catch up. She has a very good knack of memorizing spellings, and is invited to participate in the school level Spelling Bee competition. If she wins in the school competition and then gets top places in regional Spelling Bee, the school with get some grants and the teacher promised her that she will be relived from the summer school business. With all this in mind, she decides to give it a shot, and easily wins the school competition.

Dr. Larabee who just visits the school while the competition is on, tests her abilities and is impressed with her. He offers to help her prepare for the next level. Dr. Larabee is a strict professor and Akeelah is not able to understand his systems. Finally she quits the coaching and decides to give it shot on her own. She manages to sneak through to the top five in the regional but realizes, if she has to compete further she needs some good training. In the competition she also makes a friend Javier. He has taken part in the competition the previous year and gives her a lot of information about the competition ahead.

Does Akeelah goes back to Dr. Larabee, is she able to make it to next lever and national championship ? Does her mother support her ? needs to be seen in the movie.

This is one of those must watch kind of motivational movie and specially children would really enjoy it.

Movie details on IMDB

Details about Spelling bee, is here

Cast:
Director:

 •  

Wednesday, March 10, 2010

मेड इन चायना (Made in China)


अप्पा जगदाळे खूप मोठे राजकारणी. यांची पिंपळगावला खूप जमीन असते. पुणे-मुंबई रस्त्यावर जर सेझ (स्पेशल इकॉनॉमिक झोन) आणला तर तेथील भागाची खूप प्रगती होईल व त्याचबरोबर स्वताला पण बरेच पैसे मिळतील, अश्या विचाराने अप्पासाहेब थडानी नावाच्या मोठ्या व्यावासिकाबरोबर हातमिळवणी करतात. आता याच भागात पिंपळगाव असल्याने तिथली जमीन मिळवणे पण सोपे होणार, आणि सगळ्या भागाचा विकास होणार या कल्पनेने सगळे लोक आनंदाने त्यांची जमीन विकतील असे अप्पासाहेबांना वाटते. अप्पाना एक मुलगी असते, तिचे नाव प्राची. प्राचीचे सगळे शिक्षण अमेरिकेत झालेले असते. अप्पांचे भाऊ, भाऊसाहेब जगदाळे, यांना २ मुले, दीपक व मोहित. दीपकला अप्पांनी स्वताबरोबर राजकारणात घेतले असते. व प्राची पण त्यांच्याकडे राजकारणाचे धडे घेत असते. दीपक हा बाहेरख्याली असतो, शिवाय त्याला जुन्या शस्त्रांचा संग्रह करण्याचा छंद असतो. दीपकचे त्याच्या बायकोबरोबर खास पटत नसते. इकडे मोहित व त्याची बायको निलांबरी हे दोघे खूप सुखी असतात. व निलूला दिवस गेले असल्याने दोघे खूपच खुश असतात.


मोहितने इस्त्रालय मध्ये जाऊन शेतीचे शिक्षण घेऊन इथे आधुनिक प्रकारची शेती करत असतो. व पिंपळगाव मधील सगळ्या शेतकर्यांना देखील आधुनिक शेतीचे ज्ञान देऊन तिथे खूपच प्रगती होते. तेथील माल एक्स्पोर्ट होत असतो. SEZ मुले आता सगळी जमीन थडानीला देणे मोहितला अजिबात पटत नाही.

याच गावात राहणारा अप्पांचा विरोधक कैलाश शिंदे याला देखील हि गोष्ट पटत नाही. आता थडानी सारख्या मोठ्या उद्योगपतीला तोंड द्यायचे म्हणून कैलाश त्यांच्या कार्यकर्त्यांकरवी हिंसेचा मार्ग अवलंबतो. जेव्हा जमिनीचा सर्वे करण्यासाठी जेव्हा लोक येतात तेव्हा हे कार्यकर्ते त्यांना चांगले बडवून काढतात. मोहित कैलाश बरोबर हात मिळवणी करायला जातो. कारण दोघांचा उद्देश एकाच असतो सगळ्या सुपीक जमिनी वाचवणे. पण कैलाश मोहितवर विश्वास ठेवत नाही. व दोघे आपापल्या मार्गाने अप्पाना सगळ्या जमिनी थडानीला देण्यात अडथळे निर्माण करतात. SEZ प्रकरण असे बरेच चिघळत जात असते, आणि चित्रपटाला एकदम कलाटणी मिळते. अप्पाचा एका मॉल मध्ये खून होतो. त्यामुळे SEZ प्रकरण जरा थंड होते व आता पुढे SEZ चे काय होणार असे वाटू लागते. पोलीस अप्पांच्या खुनाचा शोध घ्यायला येतात. या शोधात नक्की काय सापडते, कोणी खून केला असेल, सेझसाठी लागणाऱ्या जमिनी थडानीला मिळतात का हे बघा "मेड इन चायना" मध्ये.


सिनेमा ठीक आहे. SEZ म्हणजे नक्की काय हे या सिनेमातून नीटसे समजत नाही. SEZ नावाचे काहीतरी असते, हे फक्त कळते. सेझ हि संकल्पना चायनाने सुरु केली आहे त्यामुळे या सिनेमाला मेड इन चायना असे नाव देण्यात आले आहे. नावाकडे बघून असे वाटते, कि चीन मधून भारतात एक्स्पोर्ट होणाऱ्या गोष्टीमुळे नक्की काय होतंय, याचे चित्रण असेल, पण तसे काही होत नाही. पूर्वार्धात सुपीक जमिनी जाऊ नये, म्हणून शेतकऱ्यांचा लढा असेल अशी वाटणारी गोष्ट उत्तरार्धात रहस्यकथा वाटायला लागते. सोनीवर बघत असलेला CID कार्यक्रम बघत आहोत कि काय असं वाटू लागते. सिनेमात एकाच गाना आहे, आणि ते पण आता कशाला उद्याची बात चे रिमिक्स. ते काही खूप छान नाही. एकूण सिनेमा ठीक आहे. रहस्यकथा आवडत असेल तर बघावा असा. पण शेवटच्या काही मिनिटात आपण खुनी कोण आहे हे देखील ओळखतो.

अभ्यासू लोकांना जर SEZ बद्दल माहिती हवी असेल तर इथे लिंक दिली आहे. या सिनेमाला मेड इन चायना हे नाव का दिले आहे याचा शोध घेत असताना SEZ बद्दल बरीच माहिती मिळाली. हीच माहिती काही थोड्या संवादातून टाकली असते तर अधिक चांगले झाले असते.


Mohit Jagdale is a progressive farmer is Pimpalgaon. He is staying with his wife Nilambari and Grandmother. Appasaheb Jagdale, his uncle is Politician and Member of Parliament for the region. He is very renowned for his good developmental work in the region. He has one daughter Prachi, who has studied management abroad, and is back to Pimpalgaon to work with her father. Deepak is elder brother of Mohit, who is also in politics with his uncle Appasaheb. Deepak is characterless and treats his wife Yogita is unhappy due to this. Deepak has a hobby for collecting weapons and has a good collection of antic weapons and guns.


Appasaheb decides to get Special Economic Zone (SEZ) to his region, and develops ties with a businessman called Thadani. This needs a huge land of the order of 45 thousand acres for the project. This land needs to be procured from all the farmers of the region. So many families will loose their land and in turn their source of income. As part of the deal, Appasaheb is responsible to handle procurement of the land using his goodwill and political powers. Thadani on the other hand would invest in the infrastructure and develop the industries and townships.

Several people including Mohit are unhappy about this. Another major opposition is from Kailash Shinde, who is opposition politician in the town. His father has disappeared few years back, who was also opposing Appasaheb, and Kailash believes Appasaheb is behind his disappearance. He has a Agriculture supplies business and is worried if the lands are converted into industries, his business will close down. Both Kailash and Mohit have their own setsof supporters.


Bhausaheb, Mohit's father and Appasaheb's brother was a simple man, and respects farming then anything else. After his death Appasaheb supported Mohit and sent him to Israel for further training in agriculture. On his return he told him to take charge of the farmland and transform it into model agriculture. Thadani has been doing business in the region and has been major customer for agricultural and dairy products. Mohit has established modern dairy and poly-house for export oriented Flori-culture. With the new proposal his whole profession is in danger. So he tries to convince Appasaheb against the plan, but he faltly refuses and looses Mohit's respect.


Mohit tries to join hands with Kailash to protest against SEZ. But Kailash does not believe him and refuses to work with him. The whole issue is getting complicated and Appasaheb is killed by a shooter in a mall, while he was inaugurating it. The movie becomes a mystery at this point. Who is the killer ? What happens to the plan of SEZ ? Who succeeds Appasaheb in his political career ?

The movie starts with political movie with a theme of agriculture versus development. It touches issues like should a good fertile and well developed land be converted into industry ? Would people dependent of farmlands as their source of income, get decent jobs in the proposed industries or they will be left with labor jobs like sweepers etc. ? It it good idea to borrow concepts like SEZ blindly ?


It took some time for me to research and understand why the movie is named Made in China. The main concept of SEZ was developed and demonstrated successfully in China and was then copied by several other developing countries. More information on SEZ can be found here.

I would recommend you to watch the movie, if you enjoy Mystery movies and movies which make you think a bit. There is no powerful character role in the movie, though there are several renowned actors like Madhura Valankar, Sandeep Kulkarni, Milind Gunaji, Mrunal Kulkarni. Dr. Sharad Bhutadiya has justified his role in the movie well.


Cast
 • Sandeep Kulkarni संदीप कुलकर्णी
 • Milind Gunaji मिलिंद गुणाजी
 • Mrunal Kulkarni मृणाल कुलकर्णी
 • Upendra Limaye उपेंद्र लिमये
 • Madhura Velankar मधुरा वेलणकर
 • Deepshikha दीपशिखा
 • Dr. Sharad Bhutadiya डॉ. शरद भुताडिया
 • Shilpa Nawalkar शिल्पा नवलकर
 • Puja Naik पूजा नाईक
 • Uttara Bawkar उत्तरा बावकर
 • Anand Alakunte आनंद अलकुंटे
 • Kanchan Pagare कांचन पगारे

Director
 • Santosh Kolhe संतोष कोल्हे


Link to Watch online


Official website

Tuesday, March 02, 2010

शामची आई (Shamchi Aai)


"श्यामची आई" म्हणजे साने गुरुजींनी (पांडुरंग सदाशिव साने) त्यांच्या आईवर लिहिलेले पुस्तक. त्या पुस्तकावर आधारित हा सिनेमा आहे. साने गुरुजींची बहुतांशी पुस्तके दुखाची छटा असणारीच आहेत. त्यामुळे या पुस्तकात देखील दुख ओतप्रोत भरले आहे. फक्त हे पुस्तक खऱ्या गोष्टीवर आधारित आहे.


श्यामला एक लहान भाऊ असतो. दोघे एका शाळेत जात असतात. श्याम खूप हुशार आणि थोडा व्रात्य असतो. श्यामचे वडील बरेच कर्जबाजारी झालेले असतात. शेतीसाठी त्यांनी खूप कर्ज काढलेले असते. श्याम च्या आई वडिलांचे लग्न जेव्हा होते, तेव्हा ते खूपच सधन असतात. हळूहळू पैसे कमी होत जातात आणि ते कर्जबाजारी होतात. दोन्ही मुलांचे शिक्षण त्यांना पूर्ण करायचे असते. श्यामची आई या अश्या गरिबीमध्ये देखील दोन्ही मुलांना आयुष्यातील नीतीमूल्य शिकवते. ते देखील तिचे प्रेम आणि कळवळा दाखवून. गरिबी असली तरी आपापसात प्रेम असले तर एकमेकांतील संबंध टिकून राहतात. हे आई-मुलगा, भाऊ-भाऊ, वडील-मुलगा यांच्यातील संवादातून दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शाम हुशार असतो, त्यामुळे वडील त्याला मोठ्या गावी पाठवतात. तेथील शाळेतील शामचे मित्र, त्यांचे काही गमती जमती बघण्यासारख्या आहेत. छोटासा शाम खूपच लोभस आहे.

सिनेमा अगदी बघण्यासारखा आहेच. त्याचबरोबर तुमच्या मुलांना देखील दाखवावा असा आहे. तुमची मुले जर मराठी वाचत असतील तर आधी पुस्तक वाचायला द्या आणि मग हा सिनेमा दाखवा. जुन्या काळातील रिती, त्यावेळेची सामाजिक परिस्थिती देखील या सिनेमातून समजू शकेल. शिवाय पूर्वी अभिनय कसा वेगळा होता याचा देखील प्रत्यय येईल. सिनेमा रडका आहे, पण त्याचबरोबर खूप शिकवून देखील जातो. सिनेमाचा शेवट देखील अगदीच दुखद आहे.


आता साने गुरुजींच्या वाट्याला जे काही आले ते त्यांनी शब्दरूपात त्यांच्या पुस्तकात मांडले आहेच. पण तरीही सिनेमा बघण्यासारखा आहे. सिनेमातील गाणी देखील छान आहेत. त्यातील छडी लागे छम छम गाणे मस्त. आणि थोड्याच दिवसापूर्वी मुग्धा वैशंपायनने म्हटल्याने अधिक लक्षात राहिले.

जुना असला तरी क्लासिक म्हणतात न तसा सिनेमा आहे.


Shamachi Aai is one of the Marathi Classic books written by Sane Guruji (Pandurang Sadashiv Sane), a well known freedom fighter. This book describes how Sham as a child was molded my his mother into a fine being.

Sham's family consisted of his Parents, Grand Mother and Younger Brother. Initially the family is well to do, but due to unpredictable weather the farm does not yield much harvests and the family starts developing debt. But both the parents have high values and they wanted their children to study and do well in life. Sham is bright and naughty boy in the school. Small incidences in his life are shown with great details and how he develops wisdom and love for human beings. It also shows how human values are important in building family ties and helps ultimately in developing personality.

This is a old black and white movie but the actors are too good. I am sure it is one of the classics if Marathi Cinema. One of the songs "Chadi Lage Cham Cham" was recently made popular again by Sa-Re-Ga-Ma-Pa Little Champs Mugdha Vaishampayan. In short a must watch for all ages, specially kids.


Cast
 • Madhav Vaze माधव वझे
 • Shankar Kulkarni शंकर कुलकर्णी
 • Vanmala वनमाला
 • Umesh उमेश
 • Baburao Pendharkar बाबुराव पेंढारकर
 • Sumati Gupte सुमती गुप्ते

Director
 • Acharya P. K. Atre आचार्य प्र. के. अत्रे

Story
 • Pandurang Sadashiv Saane पांडुरंग सदाशिव साने (साने गुरुजी)