Tuesday, December 28, 2010

मनातल्या मनात (Manatalya manat)


अमोल चिटणीस एक अतिशय निरागस, प्रसन्न, स्वच्छंद व मनमोकळी मुलगी एका कॉलेज मध्ये मराठीत
एम. ए. करत असते. हिला एक लहान भाऊ असतो. घरात आई, वडील आणि हि दोघे भावंडे असे राहत असतात. वडील प्रकाशक असतात. अमोल चिटणीस वर्गात जेव्हा शिक्षक कविता शिकवत असतात, तेव्हा त्या कवितांचे नुसते रसग्रहण करत नाही तर त्यात ती रममाण होते. वर्गात जास्त मुली आणि कमी मुलं असतात. एक दिवस अचानक फादर रोड्रीगो त्यांच्या कॉलेज मध्ये दाखल होतात. ते त्यांच्या वेशात येतात त्यामुळे सगळ्या मुलांना ओळखू येतात. प्रौढत्वाकडे झुकलेले फादर सगळ्यांच्या कुतूहलाचा विषय बनतात. पण फादर मात्र शांतपणे वर्गात एकटेच मागच्या बाकावर बसतात.

अभ्यंकर सर कविता शिकवत असतात, आणि बरेचदा सगळी मुलं त्यांची टर उडवत असतात. अमोलला अभ्यंकर सरांकडून बरेचदा टोमणे ऐकावे लागतात, कारण हि मुलगी कविता शिकवणे सुरु झाले कि त्यातील स्वप्नात रममाण होते.

फादर रोड्रीगो यांना मराठीत एम. ए. करण्याची खूप इच्छा असते, पण फादर झाल्यामुळे त्यांना वेळ मिळालेला नसतो. आता थोडा वेळ मिळाल्याने ते एम. ए. करण्याचे मनावर घेतात. वर्गात सगळी मुलं लहान आणि हे एकटेच मोठे, ह्यामुळे ह्यांना खूप अवघडल्यासारखे वाटते. ते अवघडलेपण अमोलच्या लगेच लक्षात येते व फादरला वर्गात सामावून घेण्याच्या दृष्टीने ती त्यांच्याशी गप्पा मारू लागते. फादर आणि अमोलची मैत्री वाढू लागते.

इकडे चर्च मध्ये एक मारिया नावाची मुलगी फादर रोड्रीगोला भेटायला येते आणि सांगते कि तिला फादर सम्युअल पासून दिवस गेले आहेत. रोड्रीगो, मारियाला सांगतो की ते सुपेरीअरशी बोलतील आणि फादर सम्युअलला तुझ्याशी लग्न करायला भाग पाडण्यात येईल. पण प्रत्यक्षात सुपेरीअर फादर, मारियाच्या आई वडिलांना तिचे लग्न दुसऱ्या मुलाशी करून देण्याचा सल्ला देतात. या निर्णयाने फादर रोड्रीगो खूप खिन्न होतात. या प्रसंगानंतर त्यांचा चर्चमध्ये असलेल्या मुल्यांवरील विश्वासाला तडा जातो.

फादर या गोष्टींवर खूप विचार करतात. सुपेरीअरच्या मताच्या विरुध्ध जातात, त्यामुळे सुपेरीअर त्यांना एका दूरच्या गावात सेवेसाठी पाठवू लागतो. त्यामुळे यांचे क्लासेस बुडू लागतात. फादर कॉलेज मध्ये येत नसल्याने इकडे, अमोल खूप अस्वस्थ होते. तिला त्यांची खूप काळजी वाटू लागते. फादर तिला तिथे भेटतात आणि मग अमोलला खूप बर वाटत. फादरला देखील अमोल भेटल्याने खूप छान वाटते. शेवटी या दोघांचे जुळलेले भावबंध त्यांना कुठवर आणि कशी साथ देतात, या भावबंधाचे पुढे काय होते हे बघा "मनातल्या मनात" या सिनेमामध्ये.

सिनेमा ठीक आहे. बघावाच असा काही नाही. सिनेमाचा शेवट मात्र अनपेक्षित आहे. फादर गावातून कॉलेज मध्ये जाताना, सायकलवर जातात, ते सारखे सारखे आणि बराच वेळ दाखवून खूप वेळ वाया घालवला आहे असे वाटते. गोष्ट खूप वाढवता आली नाही पण सिनेमाची वेळ तर कमी करायची नाही या तत्वामुळे, हा वेळ घालवला आहे कि काय असा प्रश्न पडतो. त्याचप्रमाणे, अमोल आणि फादर रोद्रिगो मध्ये धर्मावर झालेले संवाद खूप खोटे वाटतात. फादर जेव्हा सांगतात कि सगळे धर्म म्हणजे अंतिम ध्येयाकडे नेणाऱ्या वेगवेगळ्या वाटा आहेत. हे वाक्य अगदीच खोटे वाटते, कारण ख्रिश्चन धर्माच्या मते, येशू हाच फक्त मार्ग आहे. हे वाक्य हिंदू धर्माचे म्हणून अमोलच्या तोंडी घातले असते तर ते जास्त भावले असते.

फादर रोद्रिगो म्हणून गिरीश ओक आहे. अर्थात त्यांनी काम चांगले केले आहे, यात वादच नाही. अमोल (बहुदा हेमांगी कवी) हिचे काम ठीक आहे. सिनेमा सगळ्यांनी एकत्र बघता येईल असा आहे, पण सिनेमाच मुळात "बघावाच" या विभागात मोडत नसल्याने, फार वेळ असल्यास सिनेमा बघा.

तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर लिहा.Amol Chitnis is a pleasant, open minded and simple girl doing her MA in Marathi. She has a younger brother in 10th standard. They has a happy family with parents. Her father is publisher of books and mother is home maker. Amol had a habit of enjoying poems in the class, and frequently gets lost in the thoughts about it, living them in the dreams. As expected there are few boys and more girls in the class doing MA in Marathi.

One day Father Rodridgo comes to the class with intention to join college for MA. Since he is in his robe,  everyone know he is a Father in a church. He is a middle aged man much older than most of the students, so all the students are curious about him. But Father is well composed person and sits on one of the class benches.

From first day itself Amol develops friendship with Father. She learns that Father was very much interested in perusing MA in Marathi but since he had to serve church, he could not pursue his MA that time. Now with some time to spare he decides to take up that wish and joins college. He is also planning to restart the magazine, which was closed down by the church due to lack of interested personnel to run it. Amol is helping him to bridge the generation gap between Father and other students in class, and very soon they are good friends.

One of those days in the church Father meets a girl called Maria, who is frequent church visitor. She seems very upset and on further probing revels that she is pregnant and carrying a child of Father Samuel. Rodrigo promises her to talk to Father superior and permit Father Samuel to marry her. As per the promise he goes and talks to Father superior. But Father superior advises Maria's parents to marry her off to another person. Father Rodrigo is sad and disturbed due to this incidence. He looses his faith on the church and its value system.

Father Rodrigo is deeply thinking about all this, discusses this with some of his colleagues and finally goes back to Father Superior and discusses this. In return Father Superior sends him to another church for extra work. As a result he is not able to attend classes. Amol tries to contact Father in his absence and is worried about his well being. Finally looking for him she reaches the church and meets Father Rodrigo there. Both are very happy so see each other after a while. Amol invites him for a dinner at her home. This is a beginning of a delicate emotional relationship between them. The movie develops nicely from hereafter.

The movie is OK and not in "must watch" category. The movie ends with a bit of unexpected and interesting twist. At times movie gets repetitive like the Father riding bicycle from his church to the college. Some interesting discussions between Father Rodrigo and Amol on religion. One of the Father's statement is All the religions are different paths leading to the same ultimate god. This does not really fit into conventional Christen preaching but fits more with the understanding of Hinduism, so would have been appropriate if said by Amol.

Girish Oak as Father looks good and he has acted well. Hemangi Kavi as Amol is good too. The movie is a family movie and can be watched with children. Final note is watch the movie if you have time do and comment on the movie and review in the comments section. 
 Cast

 • Dr. Girish Oak डॉ. गिरीश ओक
 • Hemangi Kavi हेमांगी कवी
 • Purushottam Berde पुरुषोत्तम बेर्डे
 • Rajan Tamhane राजन ताम्हाणे
 • Anand Abhyankar आनंद अभ्यंकर
 • Anant Abhyankar अनंत अभ्यंकर
 • Smita Tambe स्मिता तांबे
 • Gaurang Choudhari गौरांग चौधरी
 • Milind Phatak मिलिंद फाटक

Direction 
 • Girish Mohite गिरीश मोहिते 

  Link to watch online

   Tuesday, December 21, 2010

   सुखांत (Sukhant)

    
   प्रताप सीताबाई गुंजे, हा एक प्रख्यात वकील असतो. याची आई सीताबाई हि एका खेड्यावर छोटा उद्योग चालवत असते. प्रतापचे लग्न झालेले असते, बायको वीणा व मुलगा निखील यांच्या बरोबर प्रताप मुंबईमध्ये राहत असतो. सीताबाईनी प्रतापला खूप कष्ट करून मोठे केले असते. प्रतापचे वडील बाहेरख्याली असतात. सीताबाईला याचा खूप त्रास होतो. शेवटी एका क्षणी ती नवऱ्याला सोडून देऊन मुलाला स्वताच्या हिमतीवर सांभाळण्याचे ठरवते. आधी सैपाकीणीचे काम करून, मग स्वताचा एक गृह उद्योग सुरु करते. गावातील खूप महिलांना यामुळे रोजगार मिळतो. विश्वास हा एक पत्रकार व शिशिर हा एक डॉक्टर, हि दोन मुले याच गावातील महिलांची असतात. पण आता मोठी झालेली असतात. सीताबाई अधून मधून प्रतापकडे येऊन राहत असते.   तर सीताबाईला घरी येऊन जाण्यासाठी प्रताप गावाकडे जातो, आणि मुंबईला परत येताना त्यांचा छोटासा अपघात होतो. याच अपघातात, सीताबाईच्या मेंदूला मार लागतो व त्यामुळे त्यांना छातीखालील कुठलाही भाग हलवता येत नाही. (Quadriplegia). प्रतापला याचा खूप मोठा धक्का बसतो. डॉक्टर सांगतात की हा आजार बरा होणार नाहीये. आता असेच आयुष्य काढावे लागणार. पण कर्मयोगी सीताबाईला हे कसे सांगणार असा प्रश्न प्रतापला पडतो. व तो तिला काहीहि न सांगण्याचा निर्णय घेतो. सीताबाईला सांगतो की हा आजार बरा होईल पण किती दिवस लागतील हे सांगता येत नाही. सीताबाईला देखील हे खरं वाटते. ६-७ महिने होऊन जातात, पण काहीच सुधारणा दिसत नाही, हे बघून मात्र सीताबाईला अंदाज येतो. ती म्हणून लागते, की अश्या अवस्थेत मला जगायचे नाही. त्यापेक्षा मरण पत्करेन. हे ऐकून सगळेजण चपापतात. पण तिचे बोलणे कोणी मनाला लावून घेत नाही.

   प्रताप तर तिचे बोलणे उडवूनच लावतो. पण सीताबाई तिचा हेका सोडत नाही. ती म्हणते, चांगलं आयुष्य जगण्यासाठी धडपड करावी अशी जर संविधानाने सोय केली आहे, तर जेव्हा आयुष्य नीट जगता येत नसेल, तर सुखाने मरण्याची सोय का नसावी. मला हातपाय हलवता येत नाहीत, अश्या जगण्यापेक्षा, मरण कधीही चांगले. पण प्रताप तिला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतो की चांगले, आणि वाईट यातील सीमा रेषा खूप धूसर असल्या कारणाने, तू म्हणत असली हे जरी खरे असले तरी, कायदा ते मान्य करणार नाही. हिच्या जवळील लोकांना आता तिच्या पांगळ असण्याची सवय होते, पण हिला खूप त्रास होत असतो. तिच्यावर माया असणाऱ्या लोकांनी तिचे केलेले तिला खूप त्रास देऊन जाते, कारण परिस्थितीत कधीच सुधारणा होणार नसते, त्यामुळे हे करण्यात काहीच अर्थ नाही असा हिचा दृष्टीकोन असतो.

   त्यात एक दिवस, सीताबाईची काळजी घेणारी नर्स लवकर घरी जाते, वीणाला ऑफिसमध्ये बरेच काम असते व त्यात निखिलच्या शाळेसाठी काहीतरी विकत आणण्याची निकड असते. त्यामुळे वीणा,, निखीलला घेऊन बाजारात जाते आणि घरी सीताबाई एकटीच उरते. घराला कुलूप लावून सगळे बाहेर जातात. प्रताप त्यादिवशी नेमका लवकर घरी येतो दाराला कुलूप बघून त्याला भयंकर राग येतो. मुख्य म्हणजे आईला एकटे सोडून सगळे कसे निघून गेले याचा खुप संताप येतो. तो सीताबाईच्या खोलीत जातो आणि बघतो तर त्या हमसून रडत असतात, आणि खोलीत शीचा वास असतो, तो चादर काढून बघतो तर सगळे कपडे घाण झालेले असतात. तो रागारागात वीणाला फोन करतो, पण तितक्यात वीणा येते. तिच्यावर वाटेल ते ओरडतो. ती ही दुखावते, पण सगळे निमुटपणे सहन करते आणि सीताबाईला स्वच्छ करते. बाहेर येऊन प्रताप चांगलेच सुनावते. या प्रसंगानंतर मग प्रताप आणि वीणा यांच्यामधील संबध सीताबाईमुळे दुरावू लागतात. हे सगळे बघून प्रताप आईच्या म्हणण्यावर विचार करायला लागतो, आणि शेवटी कोर्टात दयामरण / Mercy Killing साठी केस मांडतो. या केस मध्ये प्रताप यशस्वी होतो का ? या केस वर लोकांच्या काय प्रतिक्रिया असतात ? सीताबाईला शेवटी सुखाने मरण मिळते का हे बघत "सुखांत" या सिनेमात.

   सिनेमा वेगळ्या विषयावर आहे. इथे अमेरिकेत मी खूप म्हातारी लोक बघते आणि इथल्या पद्धतीप्रमाणे ती म्हातारी लोक एकटीच राहत असतात. मग त्यांचा शेवट कुठल्यातरी इस्पितळात होतो. हे सगळे बघून, खरच इच्छामरण असावे असे वाटते. पण इच्छामरण आणि आत्म्यहत्या यातच खूपच नाजूक रेषा आहे, ती रेषा कुठे काढायची हा प्रश्नच आहे. सिनेमात दाखवलेला हा उपाय बरोबर आहे का हा प्रश्न मात्र मनाला चाटून जातो. अतुल कुलकर्णी हा उत्तम कलाकार आहेच. त्यामुळे त्याच्या भूमिकेबद्दल बोलण्याची गरजच नाही. बाकी इतर लोकांनी देखील चांगले काम केले आहे. सिनेमा बघावा, पण तुम्ही जर अतिशय हळवे असाल, तर हा सिनेमा बघणे जरा कठीण आहे.

   या सिनेमाबद्दल व माझ्या लिखाणावर तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर लिहा.
   Pratap Sitabai Gunje is a famous lawyer. His mother Sitabai is enterprising lady and has been running a small business in the village. Pratap is married to Veena and has a son Nikhil. They are staying in Mumbai. Sitabai has really worked hard and brought up Pratap. Pratap's father has an affair when Pratap was about 8-10 years, and finally at one moment Sitabai breaks up with her husband to raise Pratap. She manages to get a job as cook in family. With their support she starts a home based business, and slowly involves several needy women, and supports them with jobs. Out of several children from the village Vishwas has become a Journalist and Shirish a doctor. Now with growing age, Sitabai spends some time with Pratap in Mumbai.

   Once while returning from a function in the village with Pratap, they meet with an small accident. Sitabai is hit on head and suffers a neural condition in which she looses control of her body bellow neck (also known as Quadriplegia). She is able to talk and eat but not able to move her hands and legs. Pratap is shocked with this situation and Shirish tells him that this ailment is beyond any treatment and Sitabai may have to live with this. It was very difficult situation for Pratap to convey Sitabai that she will have to suffer on this fashion for rest of her life. So he decides to tell her that this will be cured, but not sure how many days or months it will take. She believes him, but as time passes, she realizes that this situation is not going to change. On her birthday after the grand celebration will all family and friends for village , she expresses her mind to all saying she is very happy right now, but she wants to die now. Everyone is shocked by this, but no one takes this seriously.

   Sitabai is consistent with her request though. Initially Pratap just ignores this, but she always come to the topic. Her argument was if laws are there to help everyone live with dignity and pride, in case of people like her, it should have provision to choose death with dignity. For a active person like her, if she is not able to move a bit on her own, she will prefer to die. Pratap tries to convince her in every way possible. He also tries to tell her the law are to protect people and will never agree for this kind of ideas. Slowly everyone around Sitabai is accustomed to her life, but she is very upset with the whole situation. Most torturous thing for her was getting so many things done by all the near and dear ones. If situation is not going to change, it is better to die, is her thought always.

   On one of the very busy day in office, the nurse who is hired to take care of Sitabai has some reason to go home early. Veena had some extra work and has to get some things for Nikhil's school, so they go shopping. Pratap reaches home before Veena and is surprised to see locked house. He opens the door and enters house and goes to see Sitabai. When he enters the room, he finds her crying and the room is full of foul smell. He is really upset by now, as he was about to call Veena, she enters house. He screams at her and she just keeps quiet and does the cleaning. After coming out of Sitabai's room, she gives it back to Pratap. She explains how she has been working hard with him and without any complaint. This causes some sour feelings between them. And at this moment he really starts thinking seriously about Sitabai's request for mercy death.

   Pratap with all his knowledge puts up a case for mercy death for his mother. Does he succeed in his case ? What was the reactions of people around the family ? What was the reaction of public in general ? Can Sitabai get a her Mercy death sanctioned ?

   The movie has handled a very different subject and I feel with a good success. We do see a lot of people around us who are suffering and some of them really wishing for a quick death. Suicide and mercy death has a very thin line between them in these kinds of situations. Is it so simple to take a decision on it ? Is there a real solution to this ? Atul Kulkarni and other actors have really put in lot of efforts in this movie and is has really come out well. Be careful to watch this movie, if you are very emotional.

   Do write your thought about the subject, and the movie in the comments section.

   Cast

   • Atul Kulkarni अतुल कुलकर्णी
   • Jyoti Chandekar ज्योती चांदेकर
   • Kavita Medhekar कविता मेढेकर
   • Tushar Dalavi तुषार दळवी
   • Vighnesh Joshi विघ्नेश जोशी
   • Pratibha Date प्रतिभा दाते
   • Pravin Tarade प्रवीण तरडे
   • Nitin Dhanuke नितीन धानुके
   • Snehal Ghayal स्नेहल घायळ
   • Rohit Pathak रोहित पथक
   • Tejan Maajgaokar तेजन माजगावकर
   • Nagesh Bhosale नागेश भोसले

   Direction

   • Sanjay Surkar संजय सूरकर


   Link to watch online

   Information on disease

   Tuesday, November 09, 2010

   सावर रे (Savar re)

   इंद्रायणी उर्फ इंदू, व मुक्ता ह्या दोघी बहिणी. एका छोट्याश्या गावात राहत आईबरोबर असतात. वडील लहानपणीच गेलेले, त्यामुळे आईने दोघींना सांभाळलेले असते. मुक्ताला शिकवायचे म्हणून लहानपणीच इंदू ने शिक्षण सोडून एका कारखान्यात नोकरी सुरु केलेली असते. इंदू खूप मेहनती, हुशार आणि समजूतदार असते. मुक्त देखील हुशार असते आता एका शहरात कॉलेज मध्ये शिकत असते व त्याचबरोबर नोकरी देखील करत असते. मुक्ता एकदम मजेत जीवन जगावे अश्या मताची असते, तिला कशाची चिंता वगेरे नसते. आयुष्य कसे वेगात आणि भरभरून जगावे असे हीच मत असते. मुक्ताचा कॉलेज मधील मित्र सलील, याच्या वर हिचे प्रेम असते. पण अजून हिने घरी याबद्दल कोणाला सांगितलेले नसते.   तसेच इंदूचे पण शिबू नावाच्या मुलावर प्रेम असते. घरी सगळ्यांना माहिती असते. आणि इंदूची आई लग्नाला तयार देखील असते.शिबू अन इंदू लग्न करायचे ठरवतात. लग्नासाठी मुक्ता गावात येते. हळद लागण्याचा कार्यक्रम असतो, सगळे आनंदात असतात. हळद लागण्याच्या कार्यक्रमात, मुक्ताला एकदम आठवते, की लग्नासाठी मेंदी आणायला विसरलो आहोत. घरातील सगळे जण तिला जाऊ नको असे म्हणतात, पण मुक्ता कसला ऐकतेय. ती इंदूची सायकल घेऊन वेगाने निघते मेंदीचे कोन आणायला. सायकलवरून रस्ता क्रॉस करत असताना, तिला एका गाडीचा धक्का लागतो आणि मुक्ता रक्ताच्या थारोळ्यात पडते. सगळे लोक धावत येतात, तिला हॉस्पिटल मध्ये घेऊन जातात. हिच्या मेंदूला जबर मार लागलेला असतो. डॉक्टर प्रयत्नांची पराकाष्ट करून हिला वाचवतात. ऑपरेशन साठी लागणारा पैसा इंदू तिचे लग्नाचे दागिने विकून उभा करते.   ऑपरेशन झाल्यावर मुक्ता बरी होईल असे सगळ्यांना वाटते, पण दैवाच्या मनात काहीतरी वेगळेच असते. मुक्ता काहीच ओळख देत नाही. तिचा मेंदू काम करेनासा होतो. ती एकदमच परावलंबी होऊन जाते. इंदूला मुक्ताच्या तब्येतीपुढे काहीच सुचत नाही. इंदू मुक्ताला बर करण्याचा ध्यास घेते. स्वताचे लग्न मोडून टाकते, शिबू काहीच बोलत नाही. उलट काही दिवसाने शिबुचे एका मुलीशी लग्न ठरते. इंदू सगळे सगळे सहन करते, इंदूची आई इंदूला म्हणते की तू मुक्ताच्या मागे तुझे आयुष्य व्यर्थ घालवू नकोस, आपण मुक्ताला पंढरपूरला पाठवून देऊ वेड्यांच्या इस्पितळात. पण इंदू अजिबात बधत नाही. उलट मुक्ताला बरे करायचे व तिची अशी अवस्था ज्याने केली त्याला शोधायचे असे फक्त २ उद्देश असतात.   मुक्ताची अशी स्थिती ज्या अपघाताने झालेली असते, त्याला कारण एक डॉक्टर असतो. डॉक्टर आनंद हा एक खूप प्रसिध्ध न्यूरोसर्जन असतो. याची बायको संध्या आणि आनंद या दोघांचे एक स्वप्न असते की खूप मोठे हॉस्पिटल बांधायचे. एकूण खूप पैसे कमावत असतात दोघेही, आनंदचे वडील अप्पांना त्यांच्या या वेगाची भीती वाटते. ते सारखे म्हणतात की तुम्ही इतके कमावत आहात पण त्याचा उपभोग घ्यायला तुम्हाला मागे वळून बघायला वेळच नाही. पण या दोघांना त्यांचे म्हणणे पटत नाही. ते आपले हॉस्पिटल बांधण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याच्या प्रयत्नात असतात. त्यासाठी त्यांना जमिनीच्या मोठ्या तुकड्याची गरज असते. संध्या खूप प्रयत्न करून एका मंत्राकडून जमिनीचा तुकडा मिळवायचा प्रयत्न करते, आणि त्याच संबधात आनंदची मिटिंग असते. मिटिंग खूप चांगली होते आणि त्याच्याच आनंदात, आनंद, एकीकडे मोबाईल वर बोलत, दुसरीकडे लपटोप वर काम करत गाडी चालवत असतो. मुक्ता रस्ता क्रॉस करत असताना या गोंधळात याची तिला ठोस लागते.   अपघात झाल्यावर मात्र डॉक्टर आनंद पूर्णपणे हतबल होतो. त्याचे हात ऑपरेशन करताना थरथरू लागतात. ज्या वेगाने तो पुढे जात असतो, तो वेग एकदमच कमी होतो. अपराधीपणाची भावना त्याला खात राहते. प्रायश्चित्त करायचे म्हणून तो मुक्ताचा हॉस्पिटलचा खर्च देतो. पण तरीही मन स्वस्थ होत नाही.

   शेवटी, इंदू, आनंद यांच्या वाट कुठे भिडते, इंदूला तिच्या बहिणीचे जीवन उध्वस्त करणारा सापडतो का ? डॉक्टर आनंद इंदूला सांगू शकतो का की मुक्ताचा अपराधी तोच आहे.. हे सगळे बघा "सावर रे" मध्ये .   सिनेमा चांगला आहे. जरा वेगळ्या विषयावर आहे. रवींद्र मंकणीने डॉक्टर आनंदची होणारी तगमग खूपच छान दाखवली आहे. देविका दफ्तरदारची, इंदूची भूमिका छान आहे. फक्त तिचा वेश आणि भाषा यांचा काही ताळमेळ जुळत नाही असा वाटत. सिनेमातील गाणी अर्थपूर्ण आहेत. शिबू वर ओव्हर पॉवर करणारी इंदू, शेवटी, शिबूने तिला काहीतरी म्हणायला हवे होते असे म्हणते तेव्हा तिच्यातील स्त्री सुलभ भावना, शिबुला कळल्याच नाहीत असे वाटते.

   सिनेमा जरा भावनापूर्ण आहे. सगळ्या कुटुंबाबरोबर बघता येईल असा निश्चित आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा.   Indrayani aka Indu and Mukta are two sisters. They are staying with their mother in a small village. They have lost their farther a while ago, and their mother has brought them up. Indu quit her education and took a job in a factory, so that Mukta can continue her education. Indu is very hardworking, bright and responsible girl. Mukta is studying in the college and working part time. She is doing well in her studies and other activities too. She is carefree but responsible by nature and likes to live life with vigor. MUkta is in love with one of her classmates Salil. She has not mentioned this to her sister and mother yet.   Indu is engaged with Shibu and they were planning to get married. Finally they find a good "Muhurt" and the wedding ceremony is planned. All the guests have arrived and Mukta is also back form college for the function. They were busy with the Haladi tradition, before the wedding. Allare very happy and having fun. Mukta remembers that they have forgotten Mehendi, so she takes out bicycle and rushes to buy it. Everyone was just telling her not to go and someone will go and buy, but Mukta is very athletic and fast, and wanted to go herself. Unfortunately she is hit b acar when she just merges on the main road and fells down. The car just vanishes without stopping. Fortuntelt because it is small village,people nitice this and take Mukta to Hospital. Doctors just manage to save Mukta's life,but she still has her brain injury to deal with. Indu sells all her wedding ornaments for the operation.   All were hoping that Mukta will be back to normal soon, but that is not the destiny. Mukta has lost her memory and interest in life, she is not recognising anyone. She has become totally dependent on others and Indu is very much disturbed. She devotes all her free time outside job to Mukta, and she wants Mukta to get back to normal. She breaks up relationship with Shibu and Shibu too silently accepts it.In a few days Shibu decides to marry some other girl. Indu just silently accepts everything and keeps working on Mukta's improvement. Her mother tries c to convince her that there is no hope with Mukta now, and they should send her to some clinic, but Indu does not agree. She continues to devote her time for Mukta, and also starts looking for the person responsible for this incidence.


   A famous doctor is responsible for this accident. He is renowned neurosurgeon named Anand. Anand has a big dream of building a big hospital along with his wife Sandhya for the needy people. His father Appa is always telling him to slow down and let things take its own time. He always tell them to enjoy life and everything they do rather then just rush. Sandhya has worked her way very hard in getting a sizable land granted form the government. Anand is just returning from his meeting with the Minister where he is granted that land.So he is very happy and driving in a hurry, while talking on phone with Sandhya and also doing something on Laptop. That was the time Mukta is crossing the road and he has hit her.   He just runs away from the location, but his conscious not letting him settle.He is totally disturbed and is not able to concentrate on anything. He is literally lost sleep and was not able perform surgery. His life was asif someone was applying break to it. He decides to pay Mukta's hospital expenses, but still he does not get satisfaction.

   As destiny has it, Indu and Anand have to cross roads somewhere. How do they meet, does Indu know that Anand is responcible for all the turmoil in her life, is Anand able to accept the responcibility. Watch Marathi movie "Sawar Re"

   The movie is really good and family movie. Ravindra Mankani has depicted very well Doctor's emotional turmoil after the accident. Devika Daftardar is good as Indu. The songs in the movie are good too with powerful lyrics. One of the very good scenes was with Indu, who is always dominating Shibu, has some emotional needs, she wants Shibu to open up and say something, which Shibu fails to understand.

   In short a very good movie and do write your comments about Movie and review.   Cast
   • Devika Daftardar देविका दफ्तरदार
   • Mukta Barve मुक्ता बर्वे
   • Ravindra Mankani रवींद्र मंकणी
   • Madhu Kambikar मधु कांबीकर
   • Vandana Gupte वंदना गुप्ते
   • Sudhir Moghe सुधीर मोघेSearch Amazon.com for savar re
   Direction
   • Gajendra Ahire गजेंद्र अहिरे


   Link to watch online

   Savar Re song

   Tuesday, November 02, 2010

   चौकट राजा (Choukat Raja)

    राजन व मीनल केतकर व त्यांच्या मुलगी राणी यांचे एक त्रिकोणी छान कुटुंब. राजनला मुंबईला नोकरी मिळाल्याने, हे तिघे जण एका लहानश्या गावातून मुंबईला येतात. मीनलला मोठ्या गावात राहण्याची सवय नसते, ही खेड्यात वाढलेली. त्यामुळे मुंबईमधल्या धावपळीशी जुळवून घेण्यात हिला नाही म्हटले तरी जरा कष्ट घ्यावे लागतात. असेच एक दिवस राणी सोसायटी मध्ये खेळायला जाते आणि तिथे एक मंदबुद्धी मुलगा तिला झोक्यावर खूप जोरात झोका देतो. आणि हि घाबरून जाते. पण हा झोका देण्याचे थांबवत नाही. राणी घाबरून ओरडते, मीनल हे सगळे बघून त्या मंदबुद्धी मुलाच्या थोबाडात मारते. तितक्यात त्याची आई, उषा आजी येते. तेव्हा मीनलला कळते की या मुलाचे नाव नंदू आहे.   नंदूबद्दल मग त्यांना बरीच माहिती कळते, हा सोसायटीत दुध टाकणाऱ्या आजींचा मुलगा आहे. त्याला डोके जरा कमी आहे आणि हा सगळ्या लहान मुलांना आणि सोसायटीतील स्त्रियांना त्रास देतो. त्याच्या बद्दल बऱ्याच तक्रारी कळतात. पण तरीही मीनलला त्याच्या बद्दल कणव वाटत असते व त्या दुधवाल्या आजींचा चेहरा खूप ओळखीचा वाटतो. नंदूला मीनलची खूप भीती वाटत असते, कुठेही मीनल दिसली की हा लपून बसायला लागतो. याच नंदूच्या घराजवळ राहत असतो, गणा. हा मात्र नंदूवर लहान भावासारखे प्रेम करतो. व तो माईला स्वताची आईच मनात असतो. जेव्हा जेव्हा नंदूला कोणी काही बोलता, तेव्हा गणा त्याची बाजू घेऊन त्याचे रक्षण करत असतो. नंदूला चित्र काढण्याची खूप आवड असते. माईला सारखे वाटत असते, कि मी गेल्यावर नंदूचे काय होणार. त्याला काहीतरी करून त्याला त्याच्या पायावर उभे करायला हवे, पण त्याला कुठे नोकरी वगेरे मिळणे शक्यच नसते. त्यात सगळे लोक नंदूला शी, थू करत असतात. याने माईचा जीव खूप दुखावतो, पण त्याला त्या काहीच करू शकत नसतात.   मीनलला तिच्या लहानपणाचे एक गाणं आठवत असते, आणि ते गाणं तिच्या मुलीला खूप आवडत असतं. त्यामुळे राणीच्या वाढदिवसाच्या दिवशी मीनल तेच गाणं म्हणते, हे गाणं ऐकून नंदू घरातून धावत जाऊन मीनल कडे येतो आणि मीनलला मुन्नी मुन्नी अश्या हाक मारू लागतो. मीनल देखील खूप प्रेमाने त्याच्याशी बोलते, हे सगळे बघून सोसायटीतील सगळी लोक नाकं मुरडू लागतात. राजनला देखील हे पटत नाही. राजनला मीनल समजावून सांगते की नंदू हा तिचा बालमित्र आहे आणि एका अपघातात त्याच्या डोक्याला मार लागल्याने त्याची अशी अवस्था झाली आहे. पण राजनला हे काही खूप पटत नाही. नंदूला बरं करावे अशी मीनलची इच्छा असते. निदान त्याचे पुनर्वसन व्हावे अशी मीनलची इच्छा असते. ती त्यादिशेने पावले उचलायला लागते. आता मीनलला यात यश येते का ? राजनची समजूत पटते का? नंदूचे पुढे काय होते ? गणा मीनलला कशी मदत करतो ? हे बघा "चौकट राजा" या सिनेमामध्ये.   सिनेमा खूपच सुंदर आहे. नंदू जसा जसा मीनलच्या जवळ येतो, तसा राजनची किती तडफड होते हे खूपच छान दाखवले आहे. मीनलची समजूतदार, प्रेमळ व्यक्तिरेखा खूपच भावपूर्ण आहे. सुलभा देशपांडेच्या अभिनयाला तोड नाही. दिलीप प्रभावळकर नंदूच्या भूमिकेत अति उत्तम. सगळ्या गोष्टी इतक्या छान जमल्या आहेत कि नाव ठेवायला कुठेच जागा नाही. सिनेमातील "एक झोका, चुके काळजाचा ठोका," गाणं खूपच छान. तसेच "हे जीवन सुंदर आहे", पण खूप छान. सिनेमाचे थीम साँग मस्तच. एकूण सिनेमातील गाणी अतिशय समर्पक आहे.   जेव्हा मराठी सिनेमा दर्जा खालावल्यामुळे प्रेक्षकांकडून दुर्लक्षित झालेला होता, त्या दरम्यान एक दर्जेदार चित्रपट काढून स्मिता तळवलकरने मराठी प्रेक्षकांची वाहवा मिळवली होती. या सिनेमाला बरेच पुरस्कार मिळाले आहेत. सिनेमा बघावा असाच आहे. अगदी संपूर्ण कुटुंबाने बघावा सिनेमा आहे.   Rajan Ketkar with his wife Meenal and daughter Rani are a small family, recently moved to Mumbai, due to Rajan's transfer. Minal was brought up in a village and is not used to life in the big city like Mumbai. So she is struggling to catch up with Mumbai lifestyle. One day Minal hears Rani's loud cry while playing on the apartment swing. Minal rushes to find out what is the matter. She finds out that a mentally challenged person scaring Rani with forcing to go for high flying swings. And not stopping it even though Rani was shouting and crying. Minal slaps the guy's face and rescues Rani. Usha, the mother of that guy arrives on the scene and scold the guy, whose name is Nandu.    Minal discovers many things about Nandu very soon. He is son of Usha, the lady who supplied milk to most of the apartments in the society. He always troubles children and ladies around. But Minal develops sympathy towards Nandu. She is trying to recollect where she has seen Usha. Due to that incidence, Nandu is very scared of Minal, and always tries to hide when he seen Minal around.   Gana is one of Nandu's neighbors. He understands Nandu well and loves him like younger brother. He is the only person around except Usha (Nandu's mother) who understands and supports Nandu. For Gana, Usha is like his mother. Nandu is fond of painting. But he is not really capable to take up some job and be on his own. All are treating Nandu badly. Usha is always worried about Nandu. specially what will Nandu do, after her.   Minal has one favorite childhood song. Her daughter also like it very much and she requests her mother to sing on her birthday during party. Minal sings it finally. And this time, when Nandu hears the song he runs to the party and calls Minal "Munni". Minal goes to Nandu and talks to him with sympathy and love. All the people in the party are surprised and many of them are unhappy and critical about the incidence. Rajan is disturbed too. Minal tries to convince Rajan that Nandu was her childhood buddy. They had spent lot of time together, and one day he met with an accident. This is reason behind Nandu's such state. Rajan is not really convinced with all this though. Minal desperately wants to help Nandu in recovery, or at least wants to make sure he is taken care of well, specially after his mother's death. She tries to help Nandu, but it really a difficult task, without support for her husband Rajan. Is Minal successful in the venture ? Does Rajan help her in that ? What happens to Nandu ? all to be watched in "Chaukar Raja".   The movie is really good and is of "Must watch" category. The roles played by most actors are too good. Specially when Nandu gets closer to Minal, Rajan's jealousy. Smita Talvalkar in Minal role is really good. She has really shown Minal's emotional nature very well. Deelip Prabhavalkar is amazing, Sulabha Deshpande and Dilip Kukarni are very good too. Ashok Saraf adds some spice to the story. In short the whole movie has got very good chemistry. The song "Chuke Kalajacha Thoka, eak zoka" is really nice, as theme song "Asa kasa vegala vegala mi Choukat Cha raja".   This movie made a big impact, when Marathi cinema was in some kind of down trend, and not doing really well. Smita Talvalkar got lot of appreciation and awards for this movie. Final words are must watch family movie.   Cast


   Direction   Link to watch online

   Movie DVD